Адаптивна технологія вирощування маточників і насінників буряків кормових

Автор(и)

  • В. М. Балан Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • О. В. Балагура Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • М. П. Волоха Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2020.224942

Ключові слова:

адаптивна технологія, буряки кормові, строки сівби, норма висіву, вихід маточників, фон і площа живлення, урожайність насіння, схожість

Анотація

Мета. На основі комплексної системи спостережень, оцінки агрокліматичних показників, закономірностей росту й розвитку рослин першого та другого років життя розробити адаптивну технологію вирощування маточників і насінників буряків кормових в умовах Центрального Лісостепу України.

Методи. Лабораторно-польовий, статистичний.

Результати. Біологічний потенціал сучасних сортів і гібридів буряків кормових певною мірою реалізується високоякісним насінням, що зумовлено комплексом еколого-біотичних та антропогенних факторів. Встановлено важливі фактори, що впливають на якість насіння: лабораторну й польову схожість. Від її рівня залежить тривалість появи та повнота сходів, рівномірність розміщення рослин у рядку і, зрештою, їхня насіннєва продуктивність. Наведені розрахунки основних показників адаптивної технології вирощування маточників і насінників: вихід маточників збільшився в 2,7 рази, збереженість у сховищах — на 7,7%, урожайність насіння — на 0,4 т/га, схожість — на 8%, маса 1000 клубочків — на 1,2 г порівняно із звичайною технологією.

Висновки. Вирощування маточних буряків та насінників сортів і гібридів буряків кормових доцільно проводити за адаптивною технологією, яка передбачає: 1) сівбу маточників влітку (перша-друга декади червня) сівалкою ССТ-12Б із пристроєм, що забезпечує одночасне розділення базисного насіння за питомою масою в межах однієї фракції, нормою висіву насіння 15–20 шт/м, за ширини міжрядь 22,5 см; 2) зберігання маточників у стаціонарних сховищах і контейнерах, обладнаних поліетиленовою плівкою з отворами; 3) садіння маточників на фоні живлення 50 т/га гною + кг/га д. р. (VII-й етап органогенезу) за площі живлення 70×20–70 ×30 см висадко-cадильною машиною типу ВПС-2,8А (ВПУ-4, ВС-4Б) зі щілиноутворюючими робочими органами; 4) чеканку насінників у період масового стеблеутворення; 5) додаткове запилення в період масового цвітіння.

Посилання

Інтернет-портал компанії Grimme [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.grimme.de.ru /09/ impressum.php.

Balagura O. V.; Balan V. M.; Volokha M. P. Прискорене розмноження сортів і гібридів буряків кормових. Наукові доповіді НУБіП України, [S.l.], n. 5(81), лис. 2019. ISSN2223–1609. Доступно за адресою: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13269.

Балан В. Н., Тарабрин А. Е., Корнейчук А. В. Биология и агротехника безвысадочных семенников корнеплодных культур в орошаемых условиях юга Украины. — К.: Нора-принт, 2001. — 350 с.

Балан В. М., Доронін В. А., Орлов С. Д. та ін. Технологія вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом. Методичні рекомендації. К.: ІБКіЦБ НААН, 2010. — 28 с

Voloкha M. P. Дослідження показників розміщення сходів буряків за висіву насіння механічними і пневматичними сівалками. Науковий журнал «Техніка та енергетика», [S.l.], v. 9, n. 3, p. 153–158, січ. 2019. ISSN2663–1342. Доступно за адресою: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/12237.

Volokha Mykola. Model of Trajectory of Falling Seed When Sowing Beet by Pneumatic Seeder. TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2018. Vol. 18. No 3. P. 73–79.

Корнієнко С. І., Балан В. М., Пузік Л. М. та ін. Технологія вирощування насіння цукрових і кормових буряків у Східному Лісостепу України. Методичні рекомендації. Харків.: ХНАУ ім. Докучаєва, 2012. — 62 с.

Лужинский Д. В. Кормовые корнеплоды — залог высокой молочной продуктивности [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://agrosbornik.ru/sovremennye-resursosberegayushhie-texnologii.

Мотрук І. Н. Кормові буряки (біологія, технологія). К.: Урожай, 2002. — 240с.

Мотрук І. Н. Управління продукційним процесом вирощування насіння кормових буряків в умовах південно-західної частини Лісостепу України: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: 06.01.14 / ІЦБ УААН. К.: 2003. 40 с.

Патент на корисну модель № 75542 Україна, МПК А01С1/00 Спосіб прогнозування польової схожості насіння сільськогосподарських культур.

В. М. Балан, Л. І. Сторожик, С. М. Мандровська, М. М. Щегловський; заявник і власник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. № u 2015 05275; заяв. 10.04 2012; опуб. 10.12.2012, Бюл. № 23.

Патент на корисну модель № 131594 Україна, МПК А01Н 1/04 (2006.01) Спосіб попередньої оцінки і відбору селекційних номерів буряків цукрових за господарсько цінними ознаками: врожайності і цукристості коренеплодів. В. М. Балан, О. Г. Кулік, В. О. Рибак, В. М. Змієвський, М. П. Волоха; заявник і власник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. № u 2018 07295; заяв. 27.06 2018; опуб. 25.01.2019, Бюл. № 2.

Рибак В. О., Фомічов А. М., Ярош Ю. М. Селекція і насінництво кормових буряків в Україні. Вісник аграрної науки. 2004. № 4. С. 39–43.

Роїк М. В. Буряки. К.: ІЦБ УААН XXI вік — РІА: Труд — Київ. 2001. — 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Балан , В. М., Балагура , О. В., & Волоха , М. П. . (2021). Адаптивна технологія вирощування маточників і насінників буряків кормових. Біоенергетика, (1), 21–23. https://doi.org/10.47414/be.1.2020.224942

Номер

Розділ

Статті