Створення вихідного матеріалу вівса посівного з підвищеними біоенергетичними показниками і на його основі сорту «Денка»

Автор(и)

  • Л. П. Нечипоренко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • С. Д. Орлов Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2020.224951

Ключові слова:

овес посівний, лінія, схрещування, добір, вихідний матеріал, продуктивність, стійкість

Анотація

Мета дослідження — створити вихідний селекційний матеріал та сорт вівса посівного з високими показниками продуктивності, стійкості до ураження грибковими хворобами і підвищеними енергетичними показниками.

Методи досліджень: польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. 

Результати. При створенні нового вихідного матеріалу вівса посівного використовували індивідуальний добір потомств із гібридного матеріалу, одержаного в результаті міжсортової гібридизації. За результатами досліджень із п’яти плівчастих та трьох голозерних ліній вівса посівного виділено ряд 12–5, 437–99, 570–6, які мають високу урожайність зерна 5,3–6,4 т/га, вміст жирів 4,2–6,1%, білків 10,7–15,6% та розрахунковий вихід енергії від 243,6/1023,1 до 349,7/1469,0 ккал/кДж. Ураження ліній вівса посівного летючою сажкою у середньому було у межах 8–9 балів, а корончастою іржею — 7–9 балів. Лінія 12–5 вівса посівного мала середню врожайність 6,30 т/га, перевищувала середній груповий стандарт за висотою рослин на 4 см, коротшим вегетаційним періодом на 13 діб, стійкістю до сажки на 2 бали, іржі — на 1 бал, вилягання та осипання зерна — на 0,5–1,5 бала, низькою плівчастістю 23,1%, масою 1000 зерен — 35,2 г за контрастних погодних умов. Лінію вівса посівного під назвою «Денка» передано на Державну науково-технічну експертизу, де з’ясовано, що вегетаційний період у середньому склав 92 доби, висота рослин — 81–90 см, стійкість до вилягання — 8,5 балів, висока стійкість до ураження грибковими хворобами (8,5–9,0 балів) та засухи (9 балів), урожайність зерна становила 4,31 (Полісся) та 4,80 т/га (Лісостеп), що, відповідно, на 0,99 та 1,25 т/га перевищувала усереднену врожайність сортів.

Висновки. Створено лінії вівса польового за висотою рослин, довжиною волоті, масою 1000 зерен, натурою зерна, плівчастістю, стійкістю до грибкових хвороб, продуктивністю, якістю, енергетичною цінністю. Сорт вівса посівного «Денка» мав середню врожайність 4,31 (Полісся) та 4,80 т/га (Лісостеп), що, відповідно, перевищував на 0,99 та 1,25 т/га усереднену врожайність сортів, стійкий до ураження летючою сажкою та корончастою іржею, занесений до Реєстру сортів рослин України для поширення у Лісостепу та Полісся з 2018 року.

Посилання

Частная селекция полевых культур. Под. ред. Ю. Б. Коновалова. М. Агропромиздат. 1990. 543 с.

Баталова Г. А. Овес в Волго-Вятском регионе. Киров. ООО «Орма». 2013. 288 с.

Чекалін М. М., Тищенко В. М., Баташова М. Є. Селекція та генетика окремих культур. Навчальний посібник. Полтава. ФОП Говоров С. В. 2008. 368 с.

Твердохліб О. Успадкування ознак у гібридів видів і форм підроду Boeoticum з твердою пшеницею та в їхньому потомстві від ступінчастих схрещувань. Вісник Львівського університету. 2011. № 55. С. 73–80.

Дегтярьова Н. І. Генетичний аналіз. Лабораторний і польовий практикум з генетики. К. Вища школа. 1973. С. 191–194.

Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений. Кишинев. Штиинца. 1980. 588с.

Трибель С. О. Стійкі сорти: проблеми і і перспективи. Карантин і захист рослин. 2005. № 4. С. 3–5.

Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні, 2020. К. 2020. 458с.

Бабаянц Л. Т., Мештерхазі А., Вехтер Ф та ін. Методи селекції і оцінки стійкості зернових культур до хвороб. Прага, 1988. 321 с.

Методика проведення експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів вівса посівного (Avena sativa L.). (під ред. В. В. Вовкодава). Київ, 2002. 65 с.

Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. / за ред. В. В. Волкодава. Київ. 2000. 100 с.

Ермантраут Е. Р., Бобро М. А., Гопцій Т. І. Методика наукових досліджень в агрономії. Навчальний посібник. Харків. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. 2008. 64 с.

Сайт компанії StatSoft, розработчика программы Statistica 6.0: http://www.statsoft.ru/.

Шишлов М. П., Шишлова А. М. Новый метод кастраци овса. Селекция и семеноводство. М: ВО Агропромиздат. 1986. № 3. С. 3–5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Номер

Розділ

Статті