Фітосанітарний стан агроценозів буряків цукрових та заходи контролювання їхньої чисельності

Автор(и)

  • В. Т. Саблук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • О. М. Грищенко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2020.224953

Ключові слова:

буряки цукрові, інсектициди, комахи, обприскування рослин, обробка насіння, шкідлива ентомофауна

Анотація

Мета. Узагальнити й проаналізувати дані державних фітосані-тарних інспекцій Департаменту фітосанітарної безпеки Держветфітослужби України щодо динаміки розвитку в Україні основних шкідників у посівах буряків цукрових за 2019 рік та надати прогноз їхньої появи та можливої шкідливості в поточному році.

Методи. Польовий, обліковий, аналітичний.

Результати. Встановлено, що посівам буряків цукрових у 2020 році можуть загрожувати довгоносики звичайний, сірий, чорний та стеблоїд, блішки бурякові, крихітка бурякова, щитоноски, попелиця листкова бурякова, мухи бурякові мінувальні та ін. За результатами осінніх обстежень полів встановлено, що звичайним буряковим довгоносиком було заселено 57% бурякових площ з середньою чисельністю 0,5–1,0 (жуків, лялечок), максимальною — 2–9 (Волинська, Київська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська і Сумська обл.) екз.\м2. Під час осінніх розкопок жуки у популяції складали 75%, лялечки 20%, личинки 5%. Щодо сірого довгоносика, то найбільшої шкоди посівам буряків цукрових він завдавав у Київській, Полтавській, Харківській, Сумській, Волинській, Кіровоградській і Хмельницькій та інших областях, де ним було заселено 24–100% бурякових площ за середньої чисельності 0,1–0,6, максимальної — 0,6–1,0 екз.\м2 і пошкоджено 2–6, максимальної 7–12 відсотків рослин культури в слабкому ступені. Осінніми обстеженнями шкідника виявлено в усіх бурякосійних регіонах за середньої чисельності 0,5–0,7 екз.\м2, максимально в осередках було 1,0–2,0 екз.\м2. Також осінні обстеження показали значну чисельність бурякового довгоносика-стеблоїда (середня — 0,1–0,7, максимальна — 0,7–1,0 екз.) у господарствах Полтавської й Черкаської областей. Зимуючий запас бурякових блішок становить 2,6–4,8 екз.\м2, що є в межах багаторічних показників. Щитоноски виявлені на 10–100 відсотках обстежених площ з середньою чисельністю 0,1–0,4, макс. у Полтавській, Вінницькій, Київській, Сумській і Хмельницькій — 0,5–0,7 екз.\м2, що нижче за багаторічні показники. В більшості областей переважала бурякова щитоноска (33–100%). У середньому співвідношення складало 54% бурякової та 46% лободової щитоносок. Зимуючий запас бурякової крихітки через ґрунтову посуху був дещо нижчий від минулорічних показників і становив у середньому 14–54, максимально у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях — 76–100 екз.\м2. Осінніми обстеженнями рослин-господарів (бруслина, калина, жасмин) виявлено 12–36, максимально — 150 зимуючих яєць попелиці листкової на 1 погонний метр гілки. Зимуючий запас мінуючих мух становить 0,3–0,8, подекуди в Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях — 1,8–2,9 пупаріїв на 1 м2, що на рівні минулорічних показників.

Висновки. Зимуючий запас більшості видів шкідливих для буряків цукрових комах перевищує загальноприйняті економічні пороги шкідливості (ЕПШ). Тому в період вегетації культури необхідно проводити постійний моніторинг за появою й розвитком шкідників. Для контролювання чисельності шкідників необхідно проводити комплекс організаційно-господарських, агротехнічних, біологічних та хімічних заходів, що сприятиме збереженню врожаю коренеплодів та покращенню їхньої якості й зменшить необґрунтоване забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами.

Посилання

Покозій Й. О., Писаренко В. М., Довгань С. В., Доля М. М., Писаренко П. В., Мамчур Р. М., Бондарєва Л. М., Пасічник Л. П. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур: підручник. За ред. Й. О. Покозія. Київ: Аграрна наука. 2010. 223 с.

Федоренко В. П. Ентомокомплекс на цукрових буряках. Київ: Аграрна наука, 1998. 463 с.

Ворожко С. П., Грищенко О. М. Шкідлива ентомофауна агроценозу буряків цукрових. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць. К.: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. Вип. 25. С. 108–114.

Саблук В. Т., Грищенко О. М. Фітофаги у посівах буряків цукрових та заходи зниження їхньої шкідливості. Цукрові буряки. № 2 (118). 2018. С. 11–14.

Писаренко В. Н., Писаренко П. В. Захист рослин: фітосанітарний моніторинг, методи захисту рослин, інтегрований захист рослин. Полтава: 2007. 255 с.

Грищенко О. М. Поширення та шкідливість бурякових довгоносиків. Цукрові буряки. 2010. № 4 (76). С. 15–17.

Саблук В. Т. Грищенко О. М., Смірних В. М., Суслик Л. О. Попередження масового розмноження фітофагів у полях бурякової сівозміни. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць. Київ: ФОП Корзун Д. Ю., 2016. Вип. 24. С. 112–121.

Федоренко В. П., Струкова С. І. Методика виявлення, обліку чисельності та визначення шкідливості бурякового довгоносика. Агроном. 2012. С. 12–14.

Федоренко В. П. Систематичне положення кореневої бурякової попелиці PEMPHIGUS FUSCICORNIS Koch. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В. П. Васильєва і М. П. Дядечка (18–20 грудня 2019 р.), Інститут захисту рослин. Київ: 2019. С. 61.

Довгань С. В., Доля М. М., Мороз М. С., Борзих О. І., Ющенко Л. П. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур: підручник. Київ: Агроосвіта. 2014. 279 с.

Станкевич С. В., Забродіна І. В. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур: навчальний посібник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Харків: ФОП Бровін О. В., 2016. 216 с.

Чайка В. М. Збіднення ентомологічного різноманіття агроландшафтів України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В. П. Васильєва і М. П. Дядечка (18–20 грудня 2019 р.), Інститут захисту рослин. Київ: 2019. С. 67–69.

Роїк М. В., Гізбуллін Н. Г., Сінченко В. М. Присяжнюк О. І. та ін. Методики проведення досліджень у буряківництві. Під заг. ред. М. В. Роїка, та Н, Г. Гізбулліна. Київ: ФОП Корзун Д. Ю., 2014. 374 с.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Київ: Юнівест Медіа, 2016. 1024 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Номер

Розділ

Статті