Вирощування міскантусу на радіоактивно забруднених ґрунтах та закономірності перерозподілу137 CS у системі «Грунт-Рослина-Лізиметричні води»

Автор(и)

  • В. М. Квак Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Л. М. Скачок Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН , Ukraine
  • Л. В. Потапенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН , Ukraine
  • Н. І. Горбаченко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2020.224985

Ключові слова:

мінеральні добрива, біомаса, біопаливо, радіонукліди, елементи технології

Анотація

Мета. Дослідити закономірності переходу радіонукліду 137 Cs з ґрунту в біомасу та лізиметричні води залежно від елементів технології вирощування міскантусу гігантського на тверде паливо на забруднених ґрунтах.

 

Методи. Лізиметричний, біоморфологічний, радіометричний, статистичний, порівняльно-обчислювальний.

Результати. У статті відображено результати досліджень із вивчення накопичення радіоактивного ізотопу 137 Cs у біомасі міскантусу гігантського та переходу його в лізиметричні води. За результатами досліджень встановлено, що рівень накопичення радіонукліду 137 Cs у рослинах міскантусу на забруднених ґрунтах залежить від його концентрації в ґрунті та елементів технології вирощування. Встановлено, що у варіантах, де біоенергетичну культуру вирощували на забруднених радіо-нуклідами ґрунтах, спостерігали накопичення в біомасі 137 Cs в межах 14,7–18,6 Бк/кг та в лізиметричних водах — 4,36–4,57 Бк/л, відповідно. Підживлювання мінеральними добривами разом з дефекатом та оброблення ризом міскантусу перед посадкою мікробним препаратом Поліміксобактерином, поєднаним з БіоМАГом, сприяло підвищенню врожайності сухої біомаси на 28% від контролю.

Висновки. Застосування мінерального підживлення в комплексі з вапнуванням, інокуляцією ризомів міскантусу мікробним препаратом Поліміксобактерином і передпосадковою обробкою органо-мінеральним добривом БіоМАГ сприяє істотному підвищенню врожайності сухої біомаси, зменшенню вмісту 137 Cs у біомасі та лізиметричних водах. Накопичення 137 Cs в біомасі міскантусу при вирощуванні на забруднених радіонуклідами ґрунтах не перевищувало допустимий рівень (ДР), а застосування елементів технології сприяло зниженню вмісту 137 Cs — на 12–21% порівняно з контрольними варіантами. За використання удобрювального комплексу «мінеральні добрива + дефекат + Поліміксобактерин + БіоМАГ» одержані найменші коефіцієнти накопичення 137 Cs, які становлять 0,07 у біомасі міскантусу та 0,02 у лізиметричних водах, відповідно.

Посилання

Пристер Б. С., Бизольд Г., Девиль-Кавелин Ж. Способ комплексной оценки свойств почвы для прогнозирования накопления радионуклидов растениями. Радиационная биология. Радиоэкология. — 2003. Т. 43, № 6. — С. 39–42.

Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: безпека майбутнього: Національна доповідь України. К.: КІМ, 2011. 346 с.

Белоус Н. М. Эффективность мероприятий по реабилитации радиоактивно загрязненных дерново-подзолистых почв. Бюллетень ВИУА. М., 2001. № 115. С. 13–14.

Кочик Г. М., Мельничук А. О., Гуреля В. В., Кучер Г. А. Сучасний стан радіоактивно забруднених територій: ключові проблеми та шляхи їх вирішення. Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії сьогодення. Збірник доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–27 березня 2019 року, м. Житомир. Житомир, ІСГП НААН. С. 3–16.

Роїк М. В., Сінченко В. М., Іващенко О. О. та ін. Міскантус в Україні. К.: ТОВ «ЦП «Компрінт», 2019. 256 с.

Роїк М. В., Ганженко О. М., Тимощук В. А. Концепція виробництва твердого біопалива з біоенергетичних рослин в Україні. Біоенергетика. 2015. № 1. С. 5–8.

Курило В. Л., Гументик М. Я., Квак В. М., Дубовий Ю. П. Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу в умовах Центрального

Лісостепу України для виробництва твердого біопалива. Наукові праці Ін-ституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2016. Вип. 24. С. 77–85.

Nishiwaki A., Mizuguti A., Kuwabara S. Discovery of natural Miscanthus (Poaceae) triploid plants in sympatric populations of Miscanthus sacchariflorus and Miscanthus sinensis in southern Japan. American Journal of Botany. 2011. vol. 98. P. 154–159.

Ковальчук В. П., Васильев В. Г., Бойко Л. В., Зосимов В. Д. Сборник методов исследования почв и растений — К.: Труд-ГриПол-ХХІ вік, 2010–252 с.

Волкогон В. В., Заришняк В. С., Пилипенко Л. А. та ін. Мікробні препарати в сучасних агротехнологіях: науково-практичні рекомендації; за ред. В. В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.

Мельничук Г. В. Вирощування суниці на радіоактивно забруднених дерново-підзолистих ґрунтах. Агропромислове виробництво Полісся. 2015. Випуск 8. С. 48–51.

Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питної води (ДР-2006). Офіційний вісник України від 02.08.2006. 2006. № 29. Ст. 2114. С. 142–150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Номер

Розділ

Статті