Продуктивність стевії залежно від застосування мікродобрива “Аватар-2”

Автор(и)

  • В. Й. Стефанюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Uganda
  • В. М. Балан Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • А. В. Фурса Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2020.224998

Ключові слова:

препарат “Аватар-2”, передпосівна обробка, позакореневе підживлення, лабораторна і польова схожість, висота рослин, кількість стебел, листків, площа листкової поверхні, густота стояння рослин, урожайність зеленої маси

Анотація

Мета. Теоретично обґрунтувати та практично визначити ступінь росту й розвитку рослин стевії та їх продуктивність залежно від застосування мікродобрива “Аватар-2”.

Методи. Лабораторний, польовий, аналітичний, статистичний.

Результати. За роки досліджень найвищу продуктивність агрофітоценозів стевії отримано у варіанті – замочування (передпосівна обробка) насіння в мікродобриві “Аватар-2” + дворазове позакореневе підживлення: густота стояння рослин перед збиранням на 10,5 тис./га, урожайність зеленої маси на 3,3 т/га і в тому числі листків на 2,5 т/га, вихід сухої маси на 0,7% (в т. ч. листків – на 0,3%) були більшими, ніж на контролі.

Висновки. Основний ефект від замочування насіння мікроелементним препаратом “Аватар-2” (зареєстрований в Україні в 2006 р.) в технології вирощування стевії полягає в підвищенні ефективності та дружності проростання насіння як в лабораторних, так і в польових умовах, що сприяє більш інтенсивному росту та розвитку рослин протягом вегетаційного періоду, а в кінцевому результаті – кращому їх збереженні і підвищенні урожайності зеленої маси та виходу сухої.

Посилання

Адамень А. А., Ємельяненко Л. В. Стевія в Україні. Вісник аграрної науки. 2000. № 1. С. 7–8.

Анишин Л. А. Влияние площади питания стевии на урожайность сухого листа в Западной Лесостепи УССР. Введение в культуру стевии - источника низкокалорийного заменителя сахара. Киев: ВНИС, 1990. С. 63–66.

Завгородній В. М. Оптимізація елементів технології вирощування стєвії в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09. Київ, 2006. 20 с.

Зубенко В. Ф., Чудновский Б. А. Рождение новой отрасли. Сахарная свекла. 1990. № 5. С. 49–50.

Спосіб розмноження стєвії : пат. 119472 Україна : МПК (2017.01)А01В 79/00 / В. Й. Стефанюк, В. М. Балан, В. М. Бондаренко ; заявл. 11.04.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18.

Свідоцтво України № 170873 про авторство на сорт рослин. Назва сорту - Галина (Стевія). Зареєстровано Міністерством аграрної політики та продовольства України по заявці № 14399001 від 29.09.2017 р.

Стефанюк В. Й. Стевія в Україні. Київ : Труд - Гри Пол, 2009. 128 с.

Стефанюк В. Й. Стимуляція насіння до проростання. Біоенергетика. 2017. № 2. С. 24–27.

Применение микроудобрений в сельском хозяйстве Украины : практические рекомендации / [Гриценко З. М., Давыдова О. Е., Прядкина Г. А. и др.] ; под ред. В. Г. Каплуненко. Киев : НААН Украины, 2014. 31 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Номер

Розділ

Статті