Оцінка селекційного матеріалу міскантусу гігантського за формою ризом

Автор(и)

  • М. В. Роїк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • В. М. Квак Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Г. В. Цвігун Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2018.229195

Ключові слова:

біоенергетика, міскантус гігантський, селекційний матеріал, клонів добір, форма ризом, продуктивність

Анотація

Мета. Розглянути метод оцінки селекційного матеріалу за формою ризом. Для підтримання продуктивних якостей сорту в процесі розмноження міскантусу як культури, що вегетативно розмножується, необхідно здійснювати сортооновлення з використанням високопродуктивного насіннєвого матеріалу. Тому виникає необхідність у підборі критеріїв за якими можна було б оцінювати селекційний матеріал. Одним із таких критеріїв оцінки є форма ризоми, яка впливає на продуктивність рослин.

Висновки. Усі ризоми міскантусу гігантського за формою можна розділити на дві категорії лінійні та розгалужені, які в свою чергу поділяються на п’ять груп. Найбільш продуктивними виявились рослини четвертої групи, як за масою надземної частини 100,5 г, так і підземної — 272,4 г. Під час проведення клонового добору ризом міскантусу гігантського для селекції за продуктивністю, рекомендовано відбирати ризоми другої та четвертої групи

Посилання

Клоновий добір бульб. URL: http://poradumo.com.ua/564-klonoviy-dobir-bulb-kartopli/.

Вітенко В. А., Куценко В. С., Власенко О. І. та ін. Картопля. Київ: Урожай, 1990. 256 с.

Андрушко О. М., Демкович Я. Б., Андрушко М. О. Ефективність різнобульбових клонів при відтворенні оригінального насіннєвого матеріалу картоплі в умовах Західного Лісостепу України. Картоплярство. 2012. Вип. 41. С. 96–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karto_2012_41_15.

Максимович М. М. Индивидуальный или клоновый отбор как метод улучшения семенных качеств картофеля. Семеноводство картофеля. Москва: Сельхозиздат, 1972. 120 с.

Тимко Л. В. Ефективність відбору клонів серед гібридів картоплі внутрішньовидового і складного походження на різних етапах селекційного процесу. Картоплярство. 2012. Вип. 41. С. 87–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karto_2012_41_14.

Березовський П. М. Вегетативні мутації в первинних ланках насінництва картоплі. Картоплярство. Київ: Урожай, 1988. Вип. 19. С. 14–16.

Квак В. М. Вплив маси ризомів міскантусу та густоти їх садіння на енергетичну продуктивність біомаси. Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Київ, 2013. Вип. 17. Т. 1. С. 146–151.

Доронін В. А., Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. Особливості росту та розвитку міскантусу залежно від якості садивного матеріалу. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2017. № 2. С. 19–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Як цитувати

Роїк , М. В., Квак , В. М., & Цвігун , Г. В. (2021). Оцінка селекційного матеріалу міскантусу гігантського за формою ризом. Біоенергетика, (1), 13–15. https://doi.org/10.47414/be.1.2018.229195

Номер

Розділ

Статті