Економічна ефективність вирощування енергетичної верби в Україні

Автор(и)

  • В. М. Сінченко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Г. А. Мельничук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2018.229204

Ключові слова:

технологія, енергетична верба, урожайність, ефективність, рівень рентабельності

Анотація

Мета. Удосконалення окремих елементів вирощування енергетичної верби. Визначення економічної ефективності енергетичної верби сортів «Тора», «Тернопільський» та оптимальної густоти садіння.

Методи. Польовий, аналітичний, статистичний.

Результати. В Україні в останнє десятиріччя значна увага приділяється підвищенню ефективності використання біопалива та біоенергії, що дає можливість зменшити залежність національної економіки від імпорту енергоносіїв, знизити її енергоємність і забезпечити економічний розвиток. Постійні проблеми вітчизняної економіки, пов‘язані з високою залежністю від імпорту енергоносіїв зумовлюють необхідність пошуку альтернативних джерел їх постачання. Дослідженнями встановлено, що між густотою стояння, врожайністю й якісними показниками енергетичної верби існує прямий зв‘язок. Дослідженнями встановлено, що для одержання високого врожаю густота стояння для сорту «Тора» – 12–15 тис. шт./га, для сорту «Тернопільський» – 15–18 тис. шт./га.

Висновки. Енергетична верба в якості біопалива має цілий ряд переваг над іншими біоенергетичними рослинами перш за все за показниками щорічного приросту сирої маси, невибагливістю до ґрунтових умов, стійкістю до хвороб, простотою технології вирощування та збирання, невисоким рівнем матеріально-грошових витрат на одиницю площі та маси, що сприяє високому економічному ефекту і зростанню прибутковості. Розроблені елементи технології вирощування енергетичної верби на основі використаних нових високопродуктивних сортів, а також агротехнічних заходів та мінімізації технологічних операцій сприяють одержанню врожайності сорту «Тора» на рівні 42–69 т/га і рівня рентабельності відповідно 31–67 %. За результатами досліджень встановлено, що для енергетичної верби сорту «Тора» найбільш ефективна густота садіння рослин 12–15 тис. шт./га, сорту «Тернопільський» – густота садіння рослин 15–18 тис. шт./га. Проведеними дослідженнями визначено, що з економічної точки зору найбільш ефективною схемою садіння живців в умовах України є 0,75-1,50-0,75 м.

Посилання

Анциферов Г.И. Ива / Г.И. Анциферов. – Москва: Лесн. пром-сть, 1984. – 101 с.

Енергетична верба: технологія вирощування та використання: монографія / за ред.В.М. Сінченка / [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 340 с.

Перспективи вирощування енергетичної верби для вирощування твердого біопалива //Роїк М.В., Гументик М.Я., Мамайсур В.В. – Біоенергетика. – 2013. – № 2. – С. 18–19.

Створення та вирощування енергетичних плантацій верб і тополь. Науково-методичні рекомендації / Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило О.Я., Літвін В.М. – К.: Логос, 2009. –80 с.

Фучило Я.Д. Верби України: біологія, екологія, використання: монографія. Видання друге, виправлене і доповнене / Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 259 с.

Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи / Я.Д. Фучило. – К.: Логос, 2011. – 464 с.

McCracken A. R. Interaction of willow (Salix) clones growing in mixtures / A. R. McCracken, W. M. Dawson // Tests of Agrochemicals and Cultivars. – 1998. – No. 14. – P. 54–55.

Willow Varietal Identification Guide / B. Caslin, J. Finnan, A. McCracken (eds) / Crops Research Centre, Carlow & Agri-Food Bioscience Institute. – Carlow, Ireland : Teagasc, 2012. – 64 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Як цитувати

Сінченко , В. М., & Мельничук , Г. А. (2021). Економічна ефективність вирощування енергетичної верби в Україні. Біоенергетика, (1), 41–45. https://doi.org/10.47414/be.1.2018.229204

Номер

Розділ

Статті