Енергетичним фермам в Україні – бути!

Автор(и)

  • О. О. Ягольник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2018.229244

Ключові слова:

-

Анотація

-

Посилання

Біоенергія в Україні – розвиток сільських територій та можливості для окремих громад: Науково-методичні рекомендації щодо впровадження передового досвіду аграрних підприємств Польщі, Литви та України зі створення новітніх об’єктів біоенергетики, ефективного виробництва і використання біопалив / За ред. Дубровіна В. О., Анни Гжибек та Любарського В. М. – Kaunas: IAE LUA, 2009. – 120 с.

Рекомендації щодо створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу для надання послуг у виробництві та реалізації біопалива у Житомирській області / [Н.М. Головченко, В.Є. Данкевич, С.В. Добрякова, В.О. Дубровін, Г.Р. Зіміна, В.В Зіновчук, Н.В. Зіновчук, В.М. Карпюк, В.В. Кухарець, С.М. Кухарець, А.В. Ращенко]. ‒ Житомир, 2011. – 96 с.

Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження / С.М. Кухарець, Г.А. Голуб, О.В. Скидан, О.Ю. Осипчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 369-385.

Cавич В. С. Енергетична ферма як напрям сталої енергетики в Україні / В. С. Cавич // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2012. - № 8. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2012_8_7.

Біоенергетичні системи в аграрному виробництві / [Голуб Г.А., Кухарець С.М. Марус О.А. та ін.]; за ред. Г.А. Голуба. – К.: НУБіП України, 2017. – 229 с.

Гументик М. Я. Еффективность технологий переработки органического сырья на биотопливо. // Ежемесячный научный журнал. Scientific-researches. - № 2. - 2016. - С. 21-27.

Гументик М. Я. Ефективна конвертація біомаси. // Пропозиція. - № 12. -2016. - С.178-180.

Гументик М.І., Гайда Ю.І., Фучило Я.Д., Гнап І.В. Економічна ефективність інвестицій у вирощування біоенергетичних культур в зоні Лісостепу України // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. 28 (2), 21-30.

В.С.Бондар, А.В.Фурса, М.Я. Гументик. Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. //Економіка агропромислового виробництва. – 2018. – Вип. 8. – С 17-23.

М.Я. Гументик Нові технологічні рішення для розвитку біоенергетики в сільських територіях. «Проєевропейська свідомість сільських громад шлях реформування країни» науково-практичне видання. За заг. редакцією Свідерської Н.В. - К. – ЛОГОС. -2018. – 24 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

Статті