Пріоритети розвитку біоенергетики в Україні

Автор(и)

  • В. С. Бондар Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • М. Я. Гументик Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • А. В. Фурса Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2018.229246

Ключові слова:

біоенергетика, види біопалива, матеріальна база, витрати, прибутковість, окупність

Анотація

Мета статті — обґрунтувати основні пріоритети розвитку біоенергетики в Україні на період до 2030 р., розрахувати витрати на виробництво окремих видів біопалива, можливі строки окупності інвестицій у біоенергетику.

Методика дослідження. При проведенні досліджень використовували традиційні методи досліджень системного аналізу рядів динаміки виробництва і використання біопалива в Україні за 2007–2016 рр.; експертних оцінок фактичного виробництва біопалива, комп’ютерної обробки матеріалів щодо розмірів посівних площ, урожайності та валових зборів біосировини; прогнозування обсягів виробництва біосировини на 2020–25–35 рр. та витрат на її переробку.

Результати дослідження. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку біоенергетики в Україні та в світі встановлено, що наша країна далеко не повністю використовує свої ґрунтово-кліматичні умови для нарощування обсягів виробництва біопалива. Так при економічно доступному потенціалі на рівні 20 млн. т. н.е. за рік виробляє тільки 1,47%, або 1374 ГВт енергії від загального обсягу, з яких 81% припадає на біоенергетику. Фактичні темпи розвитку біоенергетики в попередні роки спонукали ряд дослідників та наукові заклади спрогнозувати надто песимістичний варіант розвитку біоенергетики до 2030 р. — на рівні 2,2 млн. т н. е. за рік. Однак, позитивні зрушення в області біоенергетики в Україні в останні 2–3 роки, дають підстави для більш реального прогнозу розвитку до 2030 року, а саме на рівні 8,5 млн. т н. е. В останні роки в країні побудовано ряд крупних біоенергетичних комплексів європейського рівня та сотні середніх і дрібних підприємств, а також відмічено певний загальний ріст економіки країни. Зокрема, обраховано, що Україна в 2030 році може виробляти 4,5 млн. т. н. е. твердого палива, 1,0 млн. т. н. е. рідкого і 3,0 млн. т. н.е. біогазу. Зроблено висновки, що для цього необхідно: 1) створити міцну матеріально-технічну базу перш за все з виробництва біосировини та її переробки, а також значно удосконалити нормативно-правове, науково-технічне й фінансове забезпечення галузі; 2) будувати необхідну кількість заводів для виробництва твердих палив, індивідуальні та великі котельні; для виробництва рідких добрив використати існуючі спиртові, пивоварні та цукрові заводи; для виробництва сировини — понад 500 тис. га незадіяних в сівозмінах земель; 3) інвестувати в розвиток біоенергетики не тільки кошти з державного бюджету, а й приватний, в тому числі іноземний капітал; 4) запровадити пільгові механізми кредитування, стимулювання залучених коштів з фондових ринків та акціонування, а також страхування продукції біоенергетики.

Елементи наукової новизни. Визначино пріорітети та розраховано конкретні показники розвитку сировинної і переробної бази біоенергетики в Україні на період до 2030 р та необхідні для цього кошти.

Практична значущість. Зазначені підходи можуть бути використані органами державної влади при плануванні та прогнозуванні стратегії розвитку біоенергетики в Україні та шляхів формування її матеріально-технічної бази, які забезпечать підвищення економічної ефективності й конкурентоспроможності галузі.

Посилання

Бондар В. С., Фурса А. В. Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 22–27.

Відновлювана енергетика в Україні: сьогодення та перспективи. Українська асоціація відновлюваної енергетики. URL: https://vse.energy/docs/OEW-orgel.pdf (дата звернення: 02 липня 2018).

Енергетична верба: технологія вирощування та використання / М. В. Роїк та ін.; за заг. ред. В. М. Сінченка. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. 340 с.

Енергетичний баланс України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 14 червня 2018).

Ігнатенко О. П. Використання біомаси у муніципальному секторі: практ. посіб. Проект ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі України». Київ: 2016. 168 с.

Калетнік Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні. Біоенергетика. 2013. № 1. С. 11–16.

Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси / Гелетуха Г. та ін. Київ: Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй, 2016. 334 с.

Пасховер А. Горючее предложение. Новое время страны. 2018. № 7. (22 февр.) С. 34–37.

Перехід України на відновлювальну енергетику до 2050 року: звіт за результатами моделювання базового та альтернативних сценаріїв розвитку біоенергетичного сектору / Дячук О. та ін.; за заг. ред. Ю. Огаренко, О. Алієвої. Київ: ТОВ «АРТ КНИГА». 2017. 88 с.

Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Гелетуха Г. Г. та ін. Біоенергетична асоціація України, 2015. URL: http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio‑12-ua.pdf (дата звернення: 02 липня 2018).

Проведення комплексного дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні / Гелетуха Г. та ін. Київ: Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй, 2016. 212 с.

Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Гелетуха Г. Г. та ін. http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio‑9-ua.pdf (дата звернення: 19 червня 2018).

Giampietro M., Ulgiati S. Integrated Assessment of Large-Scale Biofuel Production (2005). Critical Reviewsin Plant Sciences. URL: https://doi.org/10.1080/07352680500316300 (дата звернення: 14 червня 2018)

Keoleian G., Volk T. Renewable Energy from Willow Biomass Crops: Life Cycle Energy, Environmental and Economic Performance (2005). Critical Reviewsin Plant Sciences. URL: https://doi.org/10.1080/07352680500316334 (дата звернення: 14 червня 2018).

WBA Global Bioenergy Statistics, 2017. URL: https://worldbioenergy.org/uploads/WBA%20GBS%202017_hq.pdf (дата звернення: 02 липня 2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

Статті