Біочар – висококалорійне паливо та запорука великої врожайності!

Автор(и)

  • В. А. Бунецький Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Ukraine
  • О. М. Ганженко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • М. В. Роїк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2018.229247

Ключові слова:

біочар, біовугілля, біопаливо, органічне добриво

Анотація

Мета. Метою створення сучасних технологій виробляння біочару є необхідність широкого використання органічних добрив в агрономії та ознайомлення аграрної громадськості з відмінними результатами їх застосування. Крім того, біочар має широке застосування не лише в агрономії, а також в біоенергетиці, впливає на охорону довкілля.

Методи. Основні методи тестування якості біочару унормовано в стандарті DIN51732, також було використано аналітичні методи дослідження підвищення родючості ґрунтів.

Результати. Результатом проведених досліджень є розробка підходів до створення енергохолдингу (енергокооперативу) у агропромисловому комплексі з п’ятьма ланками переробки біомаси та вироблянням енергії й цінних органічних добрив із власних відходів.

Висновки. Використання біочару у сільському господарстві є нагальною потребою з огляду на необхідність підвищення родючості грунтів та зменшення площ сільськогосподарського використання із збереженням обсягу продукції. Створення в агропромисловому комплексі кластеру (енергохолдингу, енергокооперативу) з п’ятьма переробками біомаси й вироблянням енергії та цінних органічних добрив із власних відходів — шлях до енергонезалежності України та значного зростання врожайності сільськогосподарської продукції. Впровадження європейських вимог до якості виробляння біочару сприятиме постачанню вітчизняної продукції на європейський ринок та значному підвищенню якості вітчизняних органічних добрив.

Посилання

European Biochar Certificate Guidelines for a Sustainable Production of Biochar, European Biochar Foundation (EBC), Arbaz, Switzerland, http://www.european-biochar.org/en/download, 2013. — 18 с.

Yong Sik Ok, Sophie M. Uchimiya, Scott X. Chang, Nanthi BolanBiochar Production Characterization, and Applications// CRC Press Taylor&Francis Group an inform business, 2015. — 432 с.

Biochar Overview https://www.biochar.info/biochar.biochar-overview. cfml, 2007

Biochar Prospects of Commercialization (Шанс комерціалізації біочару), Pamela Porter, David Laird http://articles.extension.org/pages/71760/biochar:-prospects-of-commercialization

Biochar for Environmental Management: An Introduction (Біочар для керування довкіллям: Вступ), Johannes Lehmann and Stephen Joseph, 2012. — 12 с. https://drive.google.com/file/d/0BzlvtyMlDzp2S095VkFzeTNFYzQ/view?usp=sharing

Standardized Product Definition and Product Testing. Guidelines for Biochar that Is Used in Soil. Final Document. Version Number: 2.0., 2014. — 60 с.

IBI_2015_annual_report_final (The International Biochar Initiative. Ежегодний отчет за 2015 год), Debbie Reed, Executive Director, the International Biochar Initiative http://www.biochar-international.org/network/communities, 2015. — 9 с.

Mitigation of Ecosystem Degradation by Bioenergy Using Biochar (Пом’якшення деградації екосистеми шляхом використання біочару в біоєнергетиці), New York State Energy Research and Development Authority, Final Report Report Number 12–19, Andrew M. Cuomo, Governor State of New York, Richard L. Kauffman, Chairman | John B. Rhodes, President and CEO of New York State Energy Research and Development Authority, 2012. — 84 с. https://drive.google.com/file/d/0BzlvtyMlDzp2anhDcktLamVmc0k/view?usp=sharing

Nitrate Retention by Biochar: mechanistic insights by 15N tracing (Зв’язування нітратів біочаром. Механістична проникність 15-го кроку, ELS2014 — The Earth Living Skin: Soil, Life and Climate Changes, EGU — SSS Conference, Bari, Italy, 22–25 September 2014, Kammann Claudia, Haider Ghulam, del Campo Bernardo, Mengel Jonathan, Schmidt HansPeter, Marhan Sven, Steffens Diedrich, Clough Tim, Müller Christoph, https://drive.google.com/file/d/0BzlvtyMlDzp2SDFoZ3hVUkVMSjQ/view?usp=sharing

NORTHWEST Biochar Commercialization. Strategy Paper (February 24, 2015) (Комерціалізація біочару на Північно-Заході. Стратегічний документ. 24.02.2015), Matt Delaney, Delaney Forestry Services. Prepared for the Oregon Department of Forestry and the USDA, Forest Service, Pacific Northwest Region, 2015. — 28 с.

Biochar: Black Gold or Just Another Snake Oil Scheme? Raychel Smokler (Біочар: Чорне Золото або дійсно друга віроломна нафтова схема), Rachel Smolker, 2013. http://www.earthisland.org/journal/index. php/elist/eListRead/biochar_black_gold_or_just_another_snake_oil_ scheme/12. Black is the new green, Lehmann, J., NATURE, Vol #442–10 August 2006, с. 624–627

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

Статті