Продуктивність сумісних посівів сорго цукрового й кукурудзи та вихід біогазу залежно від густоти стояння рослин і ширини міжрядь

Автор(и)

  • М. Б. Грабовський Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2018.229255

Ключові слова:

сорго цукрове, кукурудза, сумісні посіви, густота стояння, ширина міжрядь, урожайність, вихід біогазу

Анотація

Мета. Вивчення впливу густоти стояння рослин і ширини міжрядь на продуктивність сорго цукрового і кукурудзи та вихід біогазу в сумісних посівах.

Результати. За результатами досліджень встановлено високу кореляційну залежність між врожайністю зеленої маси сорго цукрового та кукурудзи з густотою стояння рослин (r = 0,95) і шириною міжрядь (r = 0,89).

Висновки. Максимальні показники урожайності зеленої та сухої маси й розрахункового виходу біогазу, отримано за сумісного вирощування сорго цукрового й кукурудзи з шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин 140 і 70 тис. шт./га — 85,4, 22,2 і 10,0 тис. м3/га.

Посилання

Косолапов В. М. Перспективы развития кормопроизводства России / B. М. Косолапов // Кормопроизводство, 2008. — № 8. — С. 2–10.

Агробіологічне обгрунтування елементів технології вирощування гібридів сорго зернового в Південному Степу України. Автореферат … канд. с.-г. наук, спец.: 06.01.09 / Бойко М. О., Херсон, 2017. — 20 с.

Тохтаров В. П. Сорго в чистых и смешанных посевах / В.П. Тохтаров// Кукуруза и сорго, 1995. — № 6. — С. 15–16.

Подбор сортов и гибридов сахарного сорго для смешанных посевов с кукурузой на мицелярно-карбонатных черноземах Северного Кавказа. Автореф. дис. канд. с.-х. наук / Метлин В. В., Ленинград, 1988. — 20 с.

Коломієць Л. В. Технологія вирощування сорго в чистих, змішаних та ущільнених посівах / Л. В. Коломієць, В. Т. Маткевич // Вісник Степу. — Кіровоград, 2005. — С. 17–15.

Красненков С. В. Совместные посевы сахарного сорго с амарантом /С.В. Красненков, С. М. Крамарев // Кукуруза и сорго, 1999. — № 1. — С. 14–17.

Агробіологічні основи формування високопродуктивних агроценозів сорго цукрового в умовах Південного Степу. Автореф. дис… канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Петричук Л. І., Херсон, 2015. — 20 с.

Формування продуктивності кукурудзи залежно від ширини міжрядь і гербіцидів в північному степу України. Дисертація канд. с.-г. наук, спец.: 06.01.09 / Кравець С. С., Дніпропетровськ, 2013. — 134 с.

Красненков С. В. Сравнительная продуктивность сорго и кукурузы в условиях недостаточного увлажнения северной степи Украины / С. В. Красненков // Кукуруза и сорго, 1999. — № 2. — С. 13–16.

Коломієць Л. В. Ефективність технологічних прийомів вирощування кормових культур на силос у чистих і змішаних посівах в умовах Кіровоградщини / Л. В. Коломієць В. С. Смалиус, В. Т. Маткевич // Зб. наук. праць УДАУ. — Умань, 2005. — Вип. 59. — С. 18–25.

Методика проведення дослідів з кормовиробництва / під ред. А. О. Бабича. Вінниця, 1994. 87 с.

Основи наукових досліджень в агрономії / під ред. В. О. Єщенка. К.: Дія, 2005. 288 с.

Методичні рекомендації з технології вирощування та переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва біопалива / О. М. Ганженко, В. Л. Курило, Л. А. Герасименко, П. Ю. Зиков, О. Б. Хіврич, Г. С. Гончарук, В. М. Смірних, Ю. П. Дубовий, О. Г. Іванова. — К.: Компринт, 2017. — 22 с.

Совершенствование технологии возделывания сахарного сорго в смеси с кукурузой в условиях Закамья Татарстана. Диссертация…кандидата сельскохозяйственных наук: 06.01.09 / Хасаншин Г.Ш., Казань, 2005. — 131 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

Статті