Про заміщення вугілля в твердопаливних котельнях бюджетної сфери

Автор(и)

  • В. Я. Браверман КВЦ Возобновляемые ресурсы, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2018.229256

Ключові слова:

заміщення викопного вугілля, біовугілля, торефікація, карбонізація, термохімічна деструкція, гідротермальна карбонізація, найкраща доступна технологія

Анотація

Мета дослідження. В роботі обґрунтовується необхідність заміщення викопного вугілля в твердопаливних локальних котельних на біовугілля, вироблене з різних видів біомаси.

Методи. Пропонується при виборі найкращої прогресивної технології виготовлення біовугілля використовувати інтегральну оцінку цієї технології, що включає економічний, екологічний та соціальний аспекти. Результати. Показано, що пряме спалювання відходів сільськогосподарської діяльності не відповідає вимогам екологічної безпеки, а також потребує значних витрат на модернізацію діючого котельного обладнання. Для виробництва біовугілля з відходів пропонується використовувати сучасні методи термохімічної деструкції — торефікацію і карбонізацію. Кінцевим продуктом технологічної лінії торефікації біомаси є пелети або брикети з біовугілля з високою теплотворною здатністю, низьким вмістом сірки і важких металів та низькою емісією NOx.

Висновок. Технології карбонізації в останні роки стрімко розвиваються, створені технології гідротермальної карбонізації (ГТК) і гідротермальної карбонізації паром. В процесі ГТК біомаса вологістю до 80% з низькою теплотворною здатністю перетворюється на біовугілля. Технології ГТК мають наступні переваги перед іншими технологіями переробки біомаси: висока ефективність; відсутність необхідності попередньої сушки біомаси, що дозволяє значно знизити вартість обладнання; можливість використання самих різних видів біомаси, включаючи низькоякісну, яка придатна тільки для утилізації; простота обслуговування обладнання і низькі експлуатаційні витрати; висока екологічна чистота технології, що виключає забруднення навколишнього середовища; можливість використання суміші, що складається з різних видів біомаси. Ці переваги дозволяють сьогодні вважати технологію гідротермальної карбонізації «найкращою доступною технологією».

Посилання

Кузьмин С. Н., Ляшков В. И., Кузьмина Ю. С. Нетрадиционные источники энергии. Биоэнергетика. М.: ИНФРА-М, 2016. 129 с.

Антропов А. П., Исьемин Р. Л., Косов В. В., Косов В. Ф., Синельщиков В. А. Получение синтез-газа в процессе торрефикации биомассы // Альтернативная энергетика и экология. — 2011. — № 10. — С. 42–46.

Гидротермальная карбонизация для переработки любого вида биомассы в биоуголь. Офіційний сайт компанії InterCenter GmbH [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://intercentre.de/hydrothermal_carbonization/

Передерий, С. Биоуголь — новое или хорошо забытое старое? Возрождение гидротермальной карбонизации биомассыв Европе // ЛесПромИнформ. — 2014. — № 3 (101).

Гелетуха Г. Г., Железная Т. А., Трибой А. В. Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии в Украине. Часть 2. // Промышленная теплотехника. — 2014. — т. 36, № 5.

Гидротермальная карбонизация. Карбонизация паром. [Електронний ресурс]. Офіційний сайт компанії Grenol GmbH. Режим доступу: http://intercentre.de/wp-content/uploads/2016/10/Gemeinsame-Prasentation-HTCVTC_rus.pdf

Производство биоугля методом гидротермальной карбонизации из отходов деревообработки и другого органического материала. [Електронний ресурс]. ООО «Альтернативные технологии», М.: 2016. Режим доступу: http://docplayer.ru/76362193-Proizvodstvo-biouglya-metodom-gidrotermalnoy-karbonizacii-izothodov-derevoobrabotki-i-drugogo-organicheskogo-materiala.html

Механическая карбонизация биомассы — новый етап в развитии мировой энергетики [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://golos.io/ru — vozobnovlyaemaya/@entrgy/zz435-mekhanicheskaya-karbonizaciya-biomassy-novyi-etap-v-razvitiimirovoi-energetiki

Клюс В. П., Автотермическая технология карбонизации птичьего помёта // Відновлювана енергетика — Національна академія наук України, Інститут відновлюваної енергетики — 2015. Вып. 2, С. 84–87

Бунецкий, В. А. Анализ рынка переработки биомассы в твердое топливо. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://docplayer.ru/44412262-Analiz-rynka-pererabotki-biomassyv-tverdoe-biotoplivo-buneckiy-vladimir-aleksandrovich.html. Офіційний сайт компанії BM-Engineering [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bm-biomass.com/

Производство энергии из соломы. Положение, технологии и инновации в Дании. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uabio.org/img/files/news/pdf/straw-to-energy-demark.pdf

Браверман В. Я., Кушнерук В. І., Третьякова О. В., Шафран Л. М. «Енергоефективність, енергозбереження та здоров’я» // Актуальні проблеми транспортної медицини — 2018. № 1 (51).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

Статті