Особливості технології змішаного вирощування біоенергетичних злакових культур для виробництва біопалива

Автор(и)

  • М. Я. Гументик Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2019.229279

Ключові слова:

біопаливо, біомаса, просо прутоподібне, міскантус, елементи технології, строки садіння, посів, ширина міжрядь, продуктивність біомаси

Анотація

Мета статті — удосконалення технології вирощування багаторічних злакових культур міскантусу та проса прутоподібного на основі агротехнічних прийомів спільного їх посіву, посадки на одній і тій же плантації з метою збільшення обсягів виробництва високоякісної сировини для виготовлення біопалива в умовах Лісостепу України.

Методика дослідження. Дослідження проводилися шляхом рандомізації за методом розщеплення ділянок. Площа ділянки 0,90 га, повторність чотирьохкратна. Продуктивність біомаси в залежності від термінів і схем посадки, посіву визначалася відповідно до методики польового досвіду.

Результати дослідження. Розроблено елементи технології спільного вирощування проса прутоподобного і міскантусу. Елементи наукової новизни. Запропоновано новий спосіб вирощування проса прутоподобного і міскантусу на основі змішаного посіву та посадки на одній і тій же плантації.

Практична значимість. Зазначений спосіб змішаних посівів може бути використаний для істотного збільшення обсягів виробництва високоякісної сировини для біопалива при зниженні загальних витрат на 30%.

Посилання

Бондар В. С., Фурса А. В. Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 22–27.

Відновлювана енергетика в Україні: сьогодення та перспективи. Українська асоціація відновлюваної енергетики. URL: https://vse.energy/docs/OEW-orgel.pdf (дата звернення: 02 липня 2018).

Перехід України на відновлювальну енергетику до 2050 року: звіт за результатами моделювання базового та альтернативних сценаріїв розвитку біоенергетичного сектору / Дячук О. та ін.; за заг. ред. Ю. Огаренко, О. Алієвої. Київ: ТОВ «АРТ КНИГА». 2017. 88 с.

Гументик М. Я. Оптимізація елементів технології вирощування міскантусу в умовах західного Лісостепу України / М. Я. Гументик, В. М. Квак; [Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету /Ред.. Калетнік Г. М.]. — [вип.1(57), Серія: Сільськогосподарські науки]. — Вінниця, 2012. — С. 168–173.

Курило В. Л. Методичні рекомендації з проведення передсадильного обробітку ґрунту і садіння ризом міскантусу. / Курило В.Л, Ганженко О.М, Гументик М.Я, Квак В.М, Замойський О. І. // Київ — 2012. — 21 с.

Патент на корисну модель 126244 Україна, МПК А01В 79/00. Спосіб догляду за посівами рослин проса прутоподібного при вирощуванні біомаси /Гументик М.Я., Сінченко В.М, Мандровська С.М (Україна); Заявник і власник патенту Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. — Заявлено.04.01.2018. Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11.

Kharytonov M. Agricultural and Мechanical Engineering. Comparative analysis of miscanthus productivity parameters under the forest — steppe and steppe zones conditions of Ukraine. / Kharytonov M., Martynova N., Opanasenko V. // International symposium. university politehnica of Bucharest. 28 October. — 2016. — P. 55–58.

Кулик М. І. Вплив умов вирощування на кількісні показники рослин світчграсу (Panicum virgatum L.) першого року вегетації / М. І. Кулик // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава, 2012. — № 3. — С. 62–67.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.

Ермантраут Е. Р. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica‑6 / Е. Р. Ермантраут, О. І. Присяжнюк, І. Л. Шевченко // Методичні вказівки. — Київ, 2007. — 55 с.

Сборник методов исследования почв и растений / [В. П. Ковальчук, Васильев, Л. В. Бойко, В. Д. Зосимов] — К.: Труд–ГриПол–ХХІ вік, 2010–252 с.

Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко; [за ред. Грицаєнко З. М.]. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. — 320 с.

Дроздовський Й. П. Ґрунтовий покрив Борщівського району / Дроздовський Йосип Петрович. — Борщів: 2003. — 254 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17

Як цитувати

Гументик , М. Я. . (2021). Особливості технології змішаного вирощування біоенергетичних злакових культур для виробництва біопалива. Біоенергетика, (1), 16–18. https://doi.org/10.47414/be.1.2019.229279

Номер

Розділ

Статті