Продуктивність буряків цукрових залежно від системи удобрення та обробітку ґрунту

Автор(и)

  • О. О. Чернелівська Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, Україна
  • Л. В. Сичук Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України, Україна
  • І. М. Дзюбенко Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, Україна
  • В. О. Наконечний Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2019.229283

Ключові слова:

буряки цукрові, продуктивність, система удобрення, обробіток ґрунту, економічна ефективність

Анотація

Вступ. У статті висвітлені результати досліджень продуктивності буряків цукрових залежно від системи удобрення та обробітку ґрунту.

Висновки. Застосування обробітку ґрунту на глибину 20–22 см або мілкого дискового на глибину 10–12 см та системи удобрення посів — N60–180 P60–180 K60–180 + N17–51 + побічна продукція, забезпечує урожайність буряків цукрових 46,6–61,4 т/га за рівня цукристості коренеплодів 17,8–18,7%, забезпечуючи прибуток 8,8–11,6 тис. грн./га за рентабельності вирощування від 66 до 107%.

Посилання

Заришняк А. С. Система удобрення в буряківництві. / А. С. Заришняк, В. Г. Васильєв та ін. // Цукрові буряки. — 2002. — № 5 (29). — С. 20–21.

Заришняк А. С. Влияние систематического внесения удобрений и вида зерносвекловичного севооборота в зоне Центральной Лесостепи Правобережья Украины. // А. С. Заришняк, С. И. Руцкая, Т. В. Калибабчук // Агрохимия. — 2003. — № 6. — С. 30–36.

Цвей Я. П. Продуктивність цукрових буряків в коротко-ротаційній сівозміні. // Я. П. Цвей, О. І. Недашківський, А. М. Горобець // Цукрові буряки. — 2003. — № 6. — С. 10–12.

Кирилюк В. П. Ефективність систем обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни правобережного Лісостепу України / В. П. Кирилюк // Автореф. дис. канд. с.-г. наук: Ін-т земл-ва УААН. — 2003. — Київ. — 21 с.

Шарков И. Н. Минимализация обработки почвы и ее влияние на плодородие почвы. / И. Н. Шарков // Земледелие. — 2009. — № 3. — С. 24–27

Примак І. Д. Урожайність культур, продуктивність плодозмінної сівозміни, економічна і енергетична ефективність за різних систем основного обробітку ґрунту в центральному лісостепу України. / І. Д. Примак, А. П. Боканча, Т. В. Колесник // Агробіологія: Збір. наук. праць / Білоцерків. нац. аграр. у-н. Біла Церква. — 2010. — Вип. 4(80). — С. 10–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17

Як цитувати

Чернелівська , О. О. . ., Сичук , Л. В. ., Дзюбенко , І. М. ., & Наконечний , В. О. . (2021). Продуктивність буряків цукрових залежно від системи удобрення та обробітку ґрунту. Біоенергетика, (1), 24–27. https://doi.org/10.47414/be.1.2019.229283

Номер

Розділ

Статті