Елементи біологізації для забезпечення високої рентабельності та підвищення родючості грунту при вирощуванні буряків цукрових в умовах Поділля

Автор(и)

  • Г. П. Войтова Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2019.229285

Ключові слова:

альтернативне удобрення: солома, сидеральна біомаса, органічні та мінеральні добрива, зерно-бурякова сівозміна, родючість, рентабельність

Анотація

Мета. Дослідження способів підвищення родючості грунту та збільшення рентабельності вирощування буряків цукрових на основі біологізації системи удобрення у зерно-бурякових сівозмінах в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу.

Методи. Аналітичний, лабораторно-польовий, статистичний.

Результати. Представлено результати досліджень способів підвищення родючості грунту та збільшення рентабельності вирощування буряків цукрових, що включали частини технології сталого вирощування буряків цукрових в умовах гострого дефіциту органічних добрив, а саме елементи біологізації: солому, сидеральну біомасу, застосованих в якості альтернативної органіки безпосередньо під сівбу культури за зернобобовими передпопередниками. Отримано позитивні результати зростання рентабельності вирощування буряків цукрових без зниження рівня родючості грунту. Системи органо-мінерального удобрення на основі гною, за розширеного відтворення гумусного стану грунту, забезпечили вищу урожайність та вартість її приросту відносно аналогічних за удобренням систем із використанням елементів біологізації в якості органічного добрива, де показники гумусного стану були близькі до бездефіцитного. Перевагою систем удобрення із застосуванням альтернативної органіки відносно систем із застосуванням гною були значно менші витрати на удобрення, що збільшило їх рентабельність на 16-20 %.

Висновки. В умовах гострого дефіциту органічних добрив необхідне використання як мінеральних добрив, так і основних елементів біологізації: сидератів, післяжнивних решток, а також посівів багаторічних трав та зернобобових культур у якості передпопередників. Це сприятиме зростанню показників рентабельності вирощування буряків цукрових без зниження рівня родючості грунту.

Посилання

Сінченко В. М. Стратегія розвитку галузі буряківництва в Україні / В. М. Сінченко, В. І. Пиркін // Цукрові буряки. – № 1 (117). – 2018. – С. 4-7.

Зубенко В. Ф. Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження. Друге, доповнене видання / В. Ф. Зубенко, М. В. Роїк, О. О. Іващенко та ін. - К.: НВП ТОВ « Альфа-стевія ЛТД», 2007. – 486 с.

Сінченко В. М. Етапи та перспективи розвитку української інтенсивної технології виробництва буряків цукрових / В. М. Сінченко, В.І. Пиркін // Цукрові буряки. – № 3 (115). – 2017. – С. 11-13.

Кочерга М. М. Методологія формування економічно обґрунтованих та екологічно збалансованих агроландшафтів України / М. М. Кочерга // Агроекологічний журнал. - № 1. – 2012. – С. 15-18.

Яцук І. П. Прогнозна математична модель динаміки вмісту гумусу у грунтах зон Полісся і Лісостепу України [Текст] / І. П. Яцук, А. М. Ліщук, О. М. Моклячук, Г. Д. Матусевич // Збалансоване природокористування. – К. ТОВ «Екоінвестком», 2015. – С. 75-81.

Тараріко Ю. О. Енергетична оцінка систем землеробства і технологій вирощування сільськогосподарських культур (методичні рекомендації) за ред. д-ра с.-г. наук Тараріко Ю. О. та ін. .-К., 2001.- С. 17-21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17

Як цитувати

Войтова , Г. П. (2021). Елементи біологізації для забезпечення високої рентабельності та підвищення родючості грунту при вирощуванні буряків цукрових в умовах Поділля. Біоенергетика, (1), 28–30. https://doi.org/10.47414/be.1.2019.229285

Номер

Розділ

Статті