Сортовивчення гібридів сорго американської селекції в умовах техногенних ландшафтів Степу України

Автор(и)

  • М. М. Харитонов Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine
  • М. Г. Бабенко Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine
  • Н. В. Мартинова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine
  • І. В. Рула Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine
  • М. Я. Гументик Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2019.229305

Ключові слова:

-

Анотація

Досліджено потенціал гібридів цукрового, зернового та судакового сорго американської селекції на малопродуктивних рекультивованих ґрунтах степу України. Врожайність зеленої маси цукрового сорго та сорго-суданкових гібридів на насипній чорноземній масі та лесоподібному суглинку сягає 30–80 т/га, що складає 60–90% від потенціальної продуктивності. Врожайність зерна гібридів зернового сорго була високою: 8–14 т/га на чорноземі та 6,7–12,7 т/га на лесоподібному суглинку. Найбільш продуктивними виявилися гібриди Tzuni та Yutami. Специфічні компоненти ґрунтів, на яких зростають рослини, мають вплив на теплові характеристики біомаси. Порівняно з чорноземною масою, у рослин, що вирощені на лесоподібному суглинку, термічна деструкція геміцелюлози зсувається в область більш низьких температур, що призводить до появи двох піків швидкості втрати маси на другій стадії термолізу. За виключенням гібриду SS506, енергія активації термоокислювальної деструкції основних компонентів біомаси на лесоподібному суглинку знижується на 5–10%.

Посилання

Ameen A., Yang X., Chen F., Tang C., Du F., Fahad S., Xie G. H. 2017 Bioenergy Research. Vol. 10(2). P. 363–376. https://doi.org/10.1007/s12155–016–9804–5

Broido A. A simple, sensitive graphical method of treating thermogravimetric analysis data. J. Polymer of Science. 1969. Vοl. 7. No. 3. P. 1761–1763. https://doi.org/10.1002/pol.1969.160071012

Mehmood M.F., M. Ibrahim, Rashid U., Nawaz M., Ali S., Hussain A., Gull G. 2017. Biomass production for bioenergy using marginal lands. Sustainable Production and Consumption. Vol.9. P. 3–21. https://doi.org/10.1016/j.spc.2016.08.003

Reddy B. V. S., Ramesh S., Reddy P. S., Ramaiah B., Salimath P. M., Rajashekar K. Sweet Sorghum –A Potential Alternate Raw Material for BioEthanol and Bioenergy. International Sorghum and Millets Newsletter, Vol. 46, 2005, pp. 79–86. URL:00b4952bd0439abc7e000000.pdf

Regassa T.H, Wortmann C. S. Sweet sorghum as a bioenergy crop: literature review. Biomass Bioenergy. 2014;64:348–355. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.03.052

Rutto L.K, Xu Y., Brandt M., Ren Sh., Kering M. K. (2013). Juice, Ethanol, and Grain Yield Potential of Five Sweet Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Cultivars. Journal of Sustainable Bioenergy Systems, vol. 3, pp. 113–118. http://dx.doi.org/10.4236/jsbs.2013.32016

Shoemaker C, Bransby DI: The role of sorghum as a bioenergy feedstock.In Sustainable alternative fuel feedstock opportunities, challenges androadmaps for six US regions. Ankeny, IA: Soil and Water ConservationSociety; 2010:149–159.

Sorghum. Origin, History, Technology and Production / Editors C. W. Smith, R. A. Frederiksen. 2000. USA: John Wiley & Sons, Inc. 820p. ISBN0–417–24237–3.

Taylor J.R.N., Schober T. J., Bean S. R. 2006. Novel food and nonfood uses for sorghum and millets. Review. Journal of Cereal Science. Vol. 44(3). P. 252–271. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2006.06.009

Игнатович Л.В., Утгоф С. С. 2016. Особенности структурних изменений при термомеханическом модифицировании древесины сосны и ольхи. Труды БГТУ. № 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Вып. 2(184). С. 192–195.

Каражбей Г.М. 2012. Стан і перспективи сорго зернового в Україні. Селекція і насінництво. 2012. Випуск 101. С. 150–155. https://doi.org/10.30835/2413–7510.2012.59749

Прокопчук Н. Р. Определение энергии активации деструкции полимеров по данным термогравиметрии // Пластические массы. 1983. № 10. С. 24–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17

Номер

Розділ

Статті