Селекційні матеріали господарсько-цінних ознак квасолі, для створення високопродуктивного ранньостиглого сорту стійкого до розтріскування бобів та придатного для прямого комбайнування

Автор(и)

  • С. Д. Орлов Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Е. А. Калюжна Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. В. Українець Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • С. М. Бровко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2019.229308

Ключові слова:

квасоля, селекційний номер, добір, схрещування, сорт

Анотація

Мета роботи: Створити потомства квасолі з однорідними біологічними ознаками, стабільною високою продуктивністю, коротким періодом вегетації, верхівковим розміщенням бобів, стійкі до розтріскування.

Методи досліджень: польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний.

Результати. Створено вихідний матеріал квасолі шляхом гібридизації: опилено 33 квітки, з яких отримано 87 гібридних насінин і 3 гібридні комбінації. Виділено зразки з вищим закладанням нижніх бобів (УЛ 3–14 (Білосніжка), УЛ 1–14 (Місцева біла), на 1.2–2.4 см., вегетаційним періодом (УЛ 5–14 (Мармурова), УЛ 2–14 (Місцева зелена), УЛ 17–14 (Дрібнонасіннєва) у 95 діб. В гібридному розсаднику та розсаднику доборів вивчено 36680 елітних рослин квасолі, найбільш цінними за генетичним різноманіттям є добори зі зразків УЛ 5–14 (Мармурова), УЛ 26–14 (Козачки), УЛ 8–14 (Біла плакса), УЛ 7–14 (Галактика). Виділено потомства з ознаками раньостиглості, озерненості УЛ 3–14 (Білосніжка), УЛ 17–14 (Дрібнонасіннєва). За комплексною оцінкою отримано нові зразки квасолі УЛ 3–14 (Ольга), УЛ 11–14 (Лаура), УЛ 15–14 (Лібра), УЛ 17–14 (Гігантелла), УЛ 26–14 (Козачки). В гібридному розсаднику виділені нові генотипи квасолі, що вирізняються за ознаками насіння, а саме: орнаментом, кольором та формою.

Висновки. Виділено потомства квасолі УЛ 17–14 (Дрібнонасіннєва), УЛ 23–14 (Галактика), УЛ 21–14 (Місцева зелена) з високою продуктивністю, верхівковим розміщенням бобів та стійкі до розтріскування.

Посилання

Вишнякова М. А. Основные направления изучения коллекции зернобобових ВИР на современном этапе ГНЦРФ ВНИИР Н. И. Вавилова. Генетичні ресурси рослин Харків. 2008. № 6. С. 9–14.

Декаприлевич Л. Л. Фасоль Л. — М. Колос. 1965. 96 с.

Тарасенко Н. Д. Генетические методы в селекции растений. М., Колос. 1974. 206 с.

Симинел В. Д. Методы изучения и оценки исходного материала фасоли. Кишинев. Штиинца. 1988. 130 с.

Силенко С. І. Селекційна цінність сучасного генофонду квасолі та створення вихідного матеріалу для селекції в лівобережній частині Лісостепу України: дис. … канд. с. — г. наук: спец. 06.01.05. «Селекція рослин» Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків. 2009. 200 с.

Широкий уніфікований класифікатор України роду Phaseolus L. — Харків. 2004. 49 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат. 1985. 351 с.

Литун П. П. Методика полевого селекционного эксперимента. Харьков. Харьковский аграрный университет. 1996. Ч. 1. 271 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17

Номер

Розділ

Статті