Розрахунок валового збору біомаси міскантусу гігантського за супутниковими даними на основі індексів NDVI

Автор(и)

  • В. М. Квак Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Ю. Л. Цапко ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського», Ukraine
  • І. В. Петухов ТзОВ «Енерго Аграр», Ukraine
  • Г. В. Цвігун Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2019.229310

Ключові слова:

міскантус, дистанційний моніторинг рослинності, біомаса, густота рослин, вегетаційні індекси NDVI

Анотація

Мета. Дослідити можливості використання супутникових даних на основі вегетаційних індексів NDVI для виявлення неоднорідності густоти насаджень міскантусу гігантського в межах одного поля та визначення валового збору біомаси.

Метод. Польовий та аналітичний.

Результати. Наведено приклад використання вегетаційних індексів NDVI для визначення неоднорідності густоти стояння рослин міскантусу та їх продуктивності. Проведено розрахунок валового збору біомаси на основі супутникових даних за величиною вегетаційних індексів NDVI.

Висновок. За допомогою супутникових даних на основі вегетаційних індексів NDVI легко спостерігати за станом рослин на великій площі, виявляти неоднорідності густоти насаджень. За допомогою ортопланів полів можна розрахувати валовий збір біомаси, який у перший рік становив 257,7 т, у другий — 1763,5 т, у третій — 2346,2 т.

Посилання

Rouse J.W., Haas R. H., Schell J. A., Deering D. W. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. In 3rd ERTS Symposium, NASA SP‑351 I. 1973. P. 309–317.

Трускавецький С.Р., Биндич Т. Ю., Коляда Л. П., Вяткін К. В., Шерстюк О. І. Використання даних супутникової зйомки в системах точного землеробства. Інженерія природокористування. 2017. № 1. С. 29–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iprk_2017_1_7

Мереф’янський Г., Петренко І. Агрокоптер, або Дрон польовий. Агробізнес Сьогодні. 2015. № 18(313). URL: http://agro-business.com.ua/mekhanizatsiia-apk/2548-agrokopter-abo-dron-poliovyi.html

Ачасов А.Б., Ачасова А. О., Тітенко Г. В., Селіверстов О. Ю., Сєдов А. О. Щодо використання БПЛА для оцінки стану посівів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». 2015. Вип. 13. С. 13–18.

Ачасова А. О. Оцінити стан посівів звичайною фотозйомкою. 2016. URL: http://www.50northspatial.org/ua/otsinka-stanu-posiviv/

Курило В.Л., Ганженко О. М., Гументик М. Я., Квак В. М. та ін. Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського. Київ: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 40 с.

ДСТУ 4289:2004. Якість грунту. Методи визначення органічної речовини. [Чинний від 01.07.2005]. Вид. офіц. Київ. Держспоживстандарт України, 2005. 15 с.

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення рН. [Чинний від 01.10.2009]. Вид. офіц. Київ. Держспоживстандарт України, 2009. 8 с.

ДСТУ 7863:2015 Якість ґрунту Визначення легкогідролізованого азоту методом Корнфілда. [Чинний від 01.07.2016]. Вид. офіц. Київ. ДП «УкрНДНЦ», 2016. 5 c.

ДСТУ 4405:2005 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА. [Чинний від 30.05.2015]. Вид. офіц. Київ. Держспоживстандарт України, 2005. 14 с.

ДСТУ 4115–2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирікова. [Чинний від 27.06.2002]. Вид. офіц. Київ. Держспоживстандарт України, 2002. 6 с.

Дневник Агронома. Москва: ООО»Агроноут», 2015. 13. Soft.Farm Eye — Агроном. Черкаси: QuartSoft Ltd., 2016.

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. [Чинний від 30.04.2004]. Вид. офіц. Київ. Держспоживстандарт України, 2004. 6 с.

ДСТУ 4730:2007 Якість ґрунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н. А. Качинського. [Чинний від 01.01.2008]. Вид. офіц. Київ. Держспоживстандарт України, 2008. 18 с.

Фучило Я.Д., Сінченко В. М., Ганженко О. М., Гументик М. Я., та ін. Методологія дослідження енергетичних плантацій верб і тополь: монографія / за ред. члена-кореспондента НААН Сінченко В. М. Київ:ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2018. 137 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17

Номер

Розділ

Статті