Урожайність насіння цукрових буряків залежно від якості садивного матеріалу

Автор(и)

  • В. А. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Ю. А. Кравченко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. В. Дрига Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • М. Д. Будовський Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. В. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. В. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2019.229311

Ключові слова:

насінники, урожайність, хвороби, схожість, фракція насіння

Анотація

Мета. Виявити особливості формування урожайності насіння цукрових буряків залежно від якості маточних коренеплодів — часткового їх ураження кореневими гнилями з видаленням вогнищ перед садінням.

Методи. Польовий, лабораторний, візуальний, вимірювально-ваговий, математично-статистичний.

Результати. Використання для садіння частково уражених гнилями маточних коренеплодів, після видалення вогнищ хвороби перед їх садінням, не впливало на ураженість насінників хворобами (вірусною жовтухою, церкоспорозом, переноспорозом та мозаїкою) упродовж вегетації. Якість маточних коренеплодів впливала на формування продуктивних насінників.

За садіння здорових неуражених гнилями коренеплодів було сформовано на 13,3% більше продуктивних рослин ніж в контролі, де висаджували частково уражені коренеплоди, що забезпечило збільшення урожайності насіння на 0,13 т/га. Достовірне збільшення урожайності насіння одержано у варіантах, де проводили обробку насінників фунгіцидом. За висаджування здорових коренеплодів як в контролі, так у варіантах з обробкою насінників фунгіцидами, схожість насіння була достовірно вищою, порівняно з варіантом, де висаджували частково уражені коренеплоди. Вміст посівних фракцій насіння (3,50–4,50 та 4,50–5, 50 мм) істотно не змінювався за садіння коренеплодів частково уражених гнилями, порівняно з садінням здорових коренеплодів.

Висновки. Використання для садіння частково уражених гнилями маточних коренеплодів, після видалення вогнищ хвороби перед їх садінням, не впливало на ураженість насінників хворобами. За рахунок зменшення кількості продуктивних рослин урожайність насіння та його якість істотно зменшувалися.

Посилання

Гизбуллин Н. Г., Островский Л. Л., Султанский А. А. Семеноводство сахарной свеклы / под ред.. В. Ф. Зубенко. Київ: Урожай, 1987. 272 с.

Доронін В. А., Ковальчук А. О. Вплив гербіцидів на процеси клітинного поділу і якість насіння цукрових буряків. Вісник аграрної науки. 2011. № 9. С. 19–21.

Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В., Будовський М. Д. Вплив гербіцидів на якість маточних коренеплодів та насіння цукрових буряків за обробки посівів маточників. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2016. № 2. С. 22–27.

Єщенко О. В. Реакція насінників цукрових буряків на гербіциди. Вісник аграрної науки. 2001. № 7. С. 75–76.

Заришняк А. С., Левченко А. Г. Ограничение роста безвысадочных семенников и их продуктивность. Сахарная свекла. 1996. № 10. С. 15–18.

Балан В. М., Салогуб Ю. М., Файдюк В. В., Юхновський О. І. Формування гібридного насіння за різних умов вирощування. Цукрові буряки. 2003. № 3. С. 8–9.

Доронін В. А., Поліщук В. В., Доронін А. В., та ін. Насінництво цукрових буряків. Умань: Візаві, 2018. 380 с.

Загородний А. Н., Балан В. Н. Дополнительное опыление. Сахарная свекла. 1985. № 6. С. 35–36.

Осадчук В. Д. Залежність врожаю та якості насіння від строків і кратності запилювань. Цукрові буряки. 1999. № 4. С. 16–17.

Доронін В. А. Біологічні особливості формування гібридного насіння цукрових буряків і способи підвищення його врожайності та якості. Київ: Поліпром, 2009. 299 с.

De Koning K. Relotionship Retaren the tenocity of Reed seed on the stolk and the threihing ripeness of the seed — Reseaich uport 1 M.L.K. — 1970. —Wogeningen. —S.106.

Fe Kroneg D., Hardin M. The problem of underdeveloped seeds, oceuring in monogerm sugarbeet// J.of A.S. SBT. —1970. -vis. — № 17.

Snyder F. Relotion of sugar beet germunalion to naturity and frut mostire of hovrest//G. of ASSBT. — 1971.

Якименко И. А. Семеноводство сахарной свеклы. Москва: Россельхозиздат, 1982. 142 с.

Островский Л. Л., Добротворцева А. В., Доля В. С. и др. Методические указания по элитному семеноводству сахарной свеклы. Киев. 1980. 93 с.

Валовиков А. П., Шевченко А. Г., Бондаренко Ю. А. и др. Рекомендации по семеноводству сахарной свеклы на Кубани. Краснодар. 1988. 101 с.

Методика проведення досліджень у буряківництві /під заг. ред. М. В. Роїка, Н. Г. Гізбулліна. К.: ФОП Корзун Д. Ю., 2014. 374 с.

Буряки. Насіння. Методи визначення чистоти, вирівняності за розмірами, однонасінності: ДСТУ 5090:2008. [На зміну ГОСТ 22617.1–77]. Київ: Держспоживстандарт України, (Національні стандарти України).

Насіння цукрових буряків. Метод визначення схожості, одноростковості та доброякісності: ДСТУ 2292–93 (ГОСТ22617.2–94) – [Чинний від 1996–01–01]. Київ: Держстандарт України, 1995. 8с. (Національні стандарти України).

Насіння цукрових буряків. Правила приймання і методи відбору проб: ДСТУ 4328–2004. [Чинний від 2005–07–01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 6 с. (Національні стандарти України).

Fisher R. A. Statistical methods for research workers / R. A. Fisher. — New Delhi: Cosmo Publications, 2006. — 354 p.

Сайт компании StatSoft, разработчика программы Statistica 6.0: http://www.statsoft.ru/.

Ермантраут Е. Р., Бобро М. А., Гопцій Т. І. та ін. Методика наукових досліджень в агрономії Навчальний посібник. Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2008. 64 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17

Номер

Розділ

Статті