Прогнозування польової схожості насіння буряків цукрових та кормових

Автор(и)

  • В. М. Балан Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • О. В. Балагура Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • М. П. Волоха Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2019.229313

Ключові слова:

буряки цукрові та кормові, лабораторна, польова схожість, гідротермічні умови, способи підготовки і норми висіву насіння, умови пророщування насіння

Анотація

Мета. Дослідити формування агрофітоценозів буряків залежно від інтегрального показника — польової схожості насіння.

Методи. Лабораторно — польовий, статистичний.

Результати. Встановлено важливі фактори, що значно впливають на польову схожість насіння буряків цукрових та кормових. Це гідротермічні умови (ГТК) в період “сівба-сходи” і значення лабораторної схожості насіння, способи підготовки і норми висіву його. При цьому, польова схожість насіння буряків більшою мірою залежить від умов його пророщування і в меншій — від селекційних номерів різного генетичного походження. Найвища польова схожість відмічена у варіанті з питомою масою — 66–80%, найнижча — у варіанті з проморожуванням насіння — 43–51%. Розходження між показниками лабораторної і польової схожості насіння на контролі становило 11–24%, пророщування за температури +8 °C — 3–15%, за питомою масою — 7–13%, за проморожування 20–27%.

Висновки. Для створення високопродуктивних агрофітоценозів буряків цукрових та кормових необхідно вийти на параметри оптимальної густоти, яка сприяє максимальній біологічній продуктивності рослин і залежить, насамперед, від польової схожості насіння. Від її рівня залежить тривалість появи та повнота сходів, рівномірність розміщення рослин вздовж рядка і, зрештою, їх продуктивність.

Посилання

Балан В. Н. Разнокачественность семян /В. Н. Балан // Сахарная свекла. — 2000 — № 1. — С. 7–8.

Балан В. М. Агробіологічні основи підвищення польової схожості насіння цукрових буряків / В. М, Балан, О. В. Балагура // Цукрові буряки — 2013. — № 3. — С. 14–17.

Волоха М. П. Дослідження технологічного процесу підготовки грунту до сівби буряків цукрових сучасними агрегатами. / М. П. Волоха // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. 2015. Вип. 226. С. 349–355.

Volokha Mykola. Model of Trajectory of Falling Seed When Sowing Sugar Beet by Pneumatic Seeder. / М. Volokha // TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2018. Vol. 18. No 3. P. 73–79.

Горобець А. В. Вплив агротехнічних факторів на польову схожість насіння / А. В. Горобець // Цукрові буряки — 1999. — № 2. — С. 16–17.

Карпук Л. М. Посівні якості та продуктивні властивості насіння цукрових буряків залежно від способів його підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.14 “Насінництво” / Л. М. Карпук. — К. — 2008. — 20с.

Маркес Р. Полевая всхожесть и густота насаждения / Р. Маркес // Сахарная свекла. — 1997 — № 4. — С. 22–23.

Мороз И. Х. Разработка агротехнических приемов повышения полевой всхожести семян в Лесостепной зоне Украины: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с. х. наук.: спец. 06.01.14 “Семеноводство” / И. Х. Мороз. — К. — 1988. — 22 с.

Мотрук І. Н. Кормові буряки (біологія, технологія). — К.: Урожай, 2002, — 240с.

Мусиенко А. А. Размер семян и урожай / А, А, Мусиенко // Сахарная свекла. — 1965 — № 12. — С. 24–26.

Органищук Н. И. Прогнозирование полевой всхожести семян / Н. И. Органищук, Н. В. Роик // Сахарная свекла. — 1986 — № 11. — С. 34.

Патент України № 75542 МПК А01С 1/00. Спосіб прогнозування польової схожості насіння с.-г. культур / В. М. Балан, Л. І. Сторожик, С. М. Мандровська, М. М. Щегловський. — Заявл.10.04.2012; Опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.

Патент України № 131594 МПК А01Н 1/04. Спосіб попередньої оцінки і відбору селекційних номерів буряків цукрових за господарсько цінними ознаками: врожайності і цукристості коренеплодів. В. М. Балан, О. Г. Кулік, В. О. Рибак, В. М. Змієвський, М. П. Волоха. — Заявл. 27.06 2018; Опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.

Полывяный В. Л. Качество семян и полевая всхожесть / В. Л. Полывяный // Сахарная свекла. — 1988 — № 11. — С. 32–33.

Полторыхин Л. А. Посевные качества и полевая всхожесть семян / Л. А. Полторыхин // Сахарная свекла. — 1981 — № 1. — С. 29–30.

Сидоренко В. М. Фракция семян и урожай / В. М. Сидоренко, Н. А. Пастух // Сахарная свекла. — 1986 — № 3. — С. 42.

Сінченко В. М. Управління продукційним процесом вирощування цукрових буряків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук: спец. 06.01.09 “Рослинництво” / В. М. Сінченко. — К. — 2008. — 44с.

Сологуб Ю. М. Критерій оцінки маточних посівів цукрових буряків / Ю. М. Сологуб // Зб. наук. праць ВДАУ. — Вінниця. — 2002. — Вип. 13. — С. 9–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17

Як цитувати

Балан , В. М. ., Балагура , О. В., & Волоха , М. П. (2021). Прогнозування польової схожості насіння буряків цукрових та кормових. Біоенергетика, (2), 33–35. https://doi.org/10.47414/be.2.2019.229313

Номер

Розділ

Статті