Теоретичні та прикладні аспекти використання агролісомеліоративних насаджень України в енергетичних цілях

Автор(и)

  • М. В. Роїк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Я. Д. Фучило Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • О. М. Ганженко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2021.243933

Ключові слова:

полезахисні лісові насадження, біомаса, біопаливо, схема змішування деревних рослин

Анотація

Захисні лісові насадження є важливою складовою частиною лісоаграрних ландшафтів, одним із найефективніших, довгострокових і відносно недорогих заходів боротьби з вітровою та водною ерозією ґрунтів. Вони позитивно впливають на мікроклімат прилеглих територій і здатні суттєво підвищити врожайність сільськогосподарських культур. Також, за певних умов, вони можуть стати важливим джерелом сировини для біоенергетики.

Мета. Розроблення теоретичних основ та практичних заходів використання агролісомеліоративних насаджень України в енергетичних цілях.

Методи. В процесі проведення досліджень передбачалось на основі аналізу існуючої інформації, багаторічного виробничого та наукового досвіду розробити схеми полезахисних лісових насаджень, які, за повного виконання екологічних функцій, зможуть використовуватися для отримання енергетичної сировини.

Результати. Встановлено, що для одночасного використання полезахисних лісових насаджень як джерела енергетичної біомаси необхідно ввести до їх складу швидкорослі деревні рослини (верба, тополя, акація, клен та інші) рядами або кулісами, які передбачається періодично зрізувати на отримання біомаси. Такі рослини потім інтенсивно відновлюються поросллю від пнів. Основний каркас таких насаджень, для тривалого і постійного виконання ними полезахисних функцій, переважно складають ряди дерев дуба звичайного.

Висновки. Захисні лісові насадження, крім позитивного впливу на мікроклімат довкілля та суттєве підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, можуть також відігравати важливу роль джерела біоенергетичної сировини. На сьогодні лісозахисні насадження з різних причин втрачають свої функції й потребують проведення реконструктивних заходів. При цьому, одночасно з відновленням захисних насаджень, буде змога отримати близько 54,6 млн. т деревини для енергетичних потреб і сформувати нові захисні насадження, що, одночасно з покращенням екологічного стану довкілля, дозволить створити надійну сировинну базу для біоенергетики. Наведені в статті схеми можна застосувати на етапі відновлення та розширення системи полезахисних насаджень для підвищення їх енергетичної ролі.

Посилання

Заришняк А. С. Сучасні проблеми агролісомеліорації в Україні та шляхи їх вирішення / А. С. Заришняк, О. І. Фурдичко // Аграрний тиждень. — 2011. — № 8. — С. 12.

Опенько І. А. Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими насадженнями: Монографія./ Опенько І.А, Євсюков Т. О. — К.: «Компринт», 2016. — 183 с.

Фурдичко О. І. Наукові основи функціонування системи захисних лісів і захисних лісових насаджень в агроландшафтах України / О. І. Фурдичко, А. П. Стадник // Агроекологічний журнал. — 2010. — № 4. — С. 5–12.

Роїк М. В. Сучасні науково обґрунтовані підходи до використання землі // Вісник аграрної науки. — 2003. — № 1. — С. 6–16.

Лукіша В. В. Екологічні функції полезахисних лісових насаджень / В. В. Лукіша // Екологічні науки, 2013, № 2, С. 56–64. http://ecoj.dea.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/shelter.pdf

Пилипенко О. І. Обґрунтування параметрів оптимальної полезахисної лісистості / О. І. Пилипенко, В. Ю. Юхновський // Науковий вісник НАУ. — К.: НАУ, 1998. — Вип. 10. — С. 326–342.

Стадник А. П. Проблеми захисного лісорозведення і агролісомеліорації в Україні та шляхи їх вирішення / А. П. Стадник // Агробіологія. — 2012. — № 8. — С. 153–157.

Лицур І. Як не допустити зникнення полезахисних лісових смуг із закінченням земельної реформи? / І. Лицур http://ua-ekonomist.com/11548-yak-ne-dopustitizniknennya-polezahisnih-lsovih-smug-z-zaknchennyamzemelnoyi-reformi.html

Назаренко В. Чому полезахисні лісосмуги нікому не потрібні? / В. Назаренко http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/37379-chomu-polezahisni-lisosmuginikomu-ne-potribni.html

Харитонов Г. А. Лесомелиорация водных угодий / Г. А. Харитонов. —Москва: Лесн. пром-сть, 1976. — 168 с.

Агролісомеліорація: практикум / С. В. Роговський, І. Д. Василенко, В. М. Черняк, В. М. Хрик; за ред. В. Ю. Юхновського. — К.: Фітосоціоцентр, 2011. — 292 с.

Желєзна Т. А. Аналіз додаткових джерел деревного палива в Україні: Аналітична записка БАУ № 15 01.04.2016 / Т. А. Желєзна, А. І. Баштовий, Г. Г. Гелетуха. Публікація доступна на: www.uabio.org/activity/uabio-analytics

Звірко В. Полезахисні лісосмуги самі потребують захисту / В. Звірко, Т. Колядинська // Землевпорядний вісник. — 2012. — № 9. — С. 5–8.

Шляхи вирішення проблем полезахисного лісорозведення / В. Ю. Юхновський, В. М. Малюга, М. О. Штофель, С. М. Дударець http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/CNFNNZ.pdf)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті