Стратифікація як спосіб підвищення схожості насіння проса прутоподібного (Рanicum virgatum L.)

Автор(и)

  • В. В. Дрига Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2021.243938

Ключові слова:

стратифікація, стан спокою, якість насіння, енергія проростання, схожість

Анотація

У статті наведено результати досліджень із впливу стратифікації насіння на його енергію проростання та схожість залежно від сортових особливостей із метою зниження біологічного стану спокою насіння та значне підвищення схожості.

Методи. Лабораторний, вимірювально-ваговий, математично-статистичний.

Результати. Визначення реакції різних генотипів на стратифікацію — дію пониженої температури на схожість насіння проводили з насінням чотирьох сортів. різних груп стиглості: сорти американського походження Форесбург (Forestburg) — ранній, Кейв-ін-рок (Cave-inrock) — середньопізній, Аламо (Alamo) — пізній та українського походження Морозко — середньопізній. З’ясовано, що стратифікація — охолодження насіння впродовж 7 діб за температури 10 °С і пророщуванням його за температури 20 °С — забезпечила достовірне підвищення енергії проростання та схожості насіння всіх сортів, що вивчали. В середньому по сортах енергія проростання збільшилася на 5%, а схожість — на 4%. Стратифікація насіння по різному впливала на його якість залежно від сортових особливостей, при цьому не зазначено закономірних змін його якості залежно від груп стиглості проса прутоподібного. Виявлено, що стратифікація більше впливала на енергію проростання, частка впливу становила 20%.

Висновки. З’ясовано, що стратифікація забезпечила достовірне підвищення енергії проростання й схожості насіння всіх сортів, що вивчали. В середньому по сортах енергія проростання збільшилася на 5%, а схожість — на 4%. Проте цей захід не забезпечує повного вирішення зниження біологічного стану спокою насіння.

Посилання

Закон України «Про Єдиний митний тариф» № 2097-ХІІ від 05.02.1992р. URL: www.rada.gov.ua.

Пояснювальна записка до Закону України про зменшення споживання природного газу стосовно котлів на біомасі та інших видах місцевого палива. URL: http://www.journal.esco.co.ua/2006_2/art123.htm.

Сінченко В. М., Гументик М. Я., Бондар В. С. Перспективи технології виробництва біопалива. Біоенергетика № 2(4). Київ. 2014. С. 13.

Курило В. Л., Роїк М. В., Ганженко О. М. Біоенергетика в Україні: стан та перспективи розвитку. Біоенергетика. 2013. № 1. С. 5–10.

Талавиря М. П., Барановська О. Д., Добрівська М. В. та ін. Розвиток та застосування різних видів біоенергетики: [Монографія]. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. 180 с.

Switchgrass — practical issues in developing a fuel crop Yogendra N. Shastri, Alan C. Hansen, Luis F. Rodriguez and K. C. Ting Address: Energy Biosciences Institute and Department of Agricultural and Biological Engineering, 1206 W. Gregory Drive, 1119 IGB, Urbana, IL 61801, USA

Лещук Н. В., Шпак Л. А. Вплив стану спокою насіння салату (Lactuca sativa L.) на зміни його анатомічної будови і хімічного складу. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2005. № 2. С. 21–27.

Бугайов В. В. Особливості проростання та зберігання насіння малопоширених видів злакових багаторічних трав. автореф. дис…канд. с.-г. наук: спец. 06.01.05. «Селекція і насінництво» / Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Київ, 2015. 19 с.

Левчик Н. Я. Природа глибокого спокою насіння представників роду Vitex L. Та практичний досвід його подолання. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 2013. Том 11. С. 58–67.

Барабаш О. Ю., Тараненко Л. К., Сич З. Д. Біологічні основи овочівництва. Київ: Арістей, 2005. 350 с.

Николаева М. Г. Лянгузова И. В., Поздова Л. М. Биология семян. СПб: НИИ химии СПбГУ, 1999. 232 с.

Bewley, J.D. & Black, M. (1994). Seeds: Physiology of Development and Germination. Berlin: Springer doi: https://doi.org/10.1007/978–1–4899–1002–8

Liu, A., Gao, F., Kanno, Y., Jordan, M., Kamiya, Y., Seo, M. & Ayele, B. (2013). Regulation of wheat seed dormancy by after-ripening is mediated by specific transcriptional switches that induce changes in seed hormone metabolism and signaling. PloS One, 8, e56570. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056570.

Shu, K., Liu, X., Xie, Q. & He, Z. (2016). Two Faces of One Seed: Hormonal Regulation of Dormancy and Germination. Mol. Plant., 69, pp. 34–45. https://doi.org/ 10.1016/j.molp.2015.08.010

Graeber, K., Nakabayashi, K., Miatton, E., Leubner-Metzger, G. & Soppe, W. (2012). Molecular mechanisms of seed dormancy. Plant Cell Environ., 35 (10), pp. 1769–1786. https://doi.org/ 10.1111/j.1365–3040.2012.02542.x

Биология семян и семеноводство [перевод с польского Г. Н. Мирошниченко]. М.: Колос, 1976. 415 с.

Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. Москва: Медгиз, 1960. 254 с.

Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Мандровська С. М., Гончарук Г. С. Визначення схожості насіння проса прутоподібного (свічграсу) Panicum virgatum L. (Методичні рекомендації) — К., ІБКІЦБ НААН. 2015. 10 с.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications, 2006. 354 p.

Сайт компании StatSoft, разработчика программы Statistica 6.0: http://www.statsoft.ru

Shen ZX, Parrish DJ, Wolf DD, Welbaum DE. Stratification in switchgrass seeds is reversed and hastened by drying. Crop Sci 2001;41(5):1546e51

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Як цитувати

Дрига, В. В. (2021). Стратифікація як спосіб підвищення схожості насіння проса прутоподібного (Рanicum virgatum L.). Біоенергетика, (1), 16–18. https://doi.org/10.47414/be.1.2021.243938

Номер

Розділ

Статті