Сортування насіння проса прутоподібного за аеродинамічними властивостями як спосіб підвищення його якості

Автор(и)

  • В. В. Дрига Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. А. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Ю. А. Кравченко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. В. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2021.244103

Ключові слова:

стан спокою, енергія проростання, схожість, маса 1000 насінин, вихід насіння

Анотація

У статті наведено результати досліджень з впливу режимів сортування насіння за аеродинамічними властивостями на його енергію проростання і схожість з метою зниження біологічного стану спокою насіння та значного підвищення якості.

Методи. Лабораторний, вимірювально-ваговий, математично-статистичний.

Результати. Зі збільшенням швидкості в каналі аспіраційної колонки з 2,5 до 5,2 м/сек. спостерігалася незначна зміна маси 1000 насінин, при цьому закономірного збільшення маси 1000 насінини зі збільшенням швидкості повітря не було відмічено. Так, якщо в контролі маса 1000 насінин становила 1,65 г, то за максимальної швидкості повітря в аспіраційному каналі 5,2 м/сек. вона була – 1,68 г (НІР0,05 = 0,10 г). Енергія проростання та схожість насіння достовірно збільшувалися за всіх режимів сортування за винятком режиму зі швидкістю повітря в аспіраційному каналі 2,50 м/сек. Маса 1000 насінин, яке потрапляло у відхід закономірно підвищувалася зі збільшенням швидкості повітря в аспіраційному каналі з 0,15 г до 0,40 г, а енергія проростання та схожість насіння були на рівні 0-1%. Збільшення швидкості повітря до 7,87 м/сек. забезпечило істотного підвищення енергії проростання та схожості насіння порівняно з контролем та сортуванням насіння з швидкістю повітря 5,6 м/сек. та 7,49 м/сек., а втрати насіння у відхід збільшилися на 28,0 %.

Висновки. Сортування насіння проса прутоподібного різних років вегетації, зібраного з волотей різних ярусів та строків дозрівання забезпечувало достовірне підвищення його енергії проростання та схожості і його можна впроваджувати у виробництво але він остаточно не вирішує проблеми зниження біологічного стану спокою насіння.

Посилання

Christian D. G., Elbersen H. W. Switchgrass (Panicum virgatum L.). In: N. El Bassam. Energy plant species. Their use and impact on environment and development. London: James and James publishers, 1998: 257–263.

Биология семян и семеноводство [перевод с польского Г. Н. Мирошниченко]. М.: Колос, 1976. 415 с.

Доронін В. А., Карпук Л. М., Кравченко Ю. А. Передпосівна підготовка насіння як спосіб покращення його якості та продуктивних властивостей цукрових буряків. «Хелатні мікродобрива — 2007»: матеріали I Всеукраїнської спеціалізованої конференції (м. Київ 15 листопада 2007р.). Київ: НВЦ «Реаком». 2007. С. 24.

Доронін В. А. Біологічні особливості формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожайності і якості. Київ: Поліпром, 2009. 299 с.

Доронін В. А., Поліщук В. В., Доронін А. В., та ін. Насінництво цукрових буряків. Умань: «Візаві» («Сочінський М. М.»), 2018. 380 с.

Брандербург Н. Р. Принципы и практика очистки семян: сортирование аппаратурой, которая учитывает размеры, форму, плотность и конечную скорость семян: Пер. с нем. М. 1980.

Ефримов А. Е. Эффективность калибровки семян односемянной сахарной свеклы. Львовская опытно-селекционная станция. сб. научных работ. Воронеж: 1965. Вып. 1. С. 133–135.

Задлер В. В. Качество семян сахарной свеклы как фактор урожайности: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: Киев, 1952. 12 с.

Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Мандровська С. М., Гончарук Г. С. Визначення схожості насіння проса прутоподібного (світчграсу) Panicum virgatum L. (Методичні рекомендації) — К., ІБКІЦБ НААН. 2015. 10 с.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications, 2006. 354 p.

Сайт компании StatSoft, разработчика программы Statistica 6.0: http://www.statsoft.ru/.

Aiken G. E., Springer T. L. (1995). Seed size distribution, germination, and emergence of 6 switchgrass cultivars. J. Range Manage. 48. 455–458.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті