Вплив доз добрив на біоенергетичну продуктивність сорго цукрового

Автор(и)

  • В. В. Іваніна Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • А. О. Сипко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • О. П. Стрілець Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Н. С. Зацерковна Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Г. А. Сінчук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • О. Г. Іванова Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Р. М. Коритник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • К. М. Копчук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2021.244108

Ключові слова:

сорго цукрове, мінеральні добрива, біоенергетична продуктивність

Анотація

Встановлено, що сорго цукрове за вирощування в умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому позитивно відгукується на внесення мінеральних добрив. Застосування добрив збільшило накопичення цукрів у стеблах рослин у фазі воскової стиглості – на 0,5-2,3%, врожайність біомаси – на 3,0-18,1 т/га, вихід біоетанолу – на 0,2-1,1 т/га, твердого палива – на 1,2-6,8 т/га, сумарний вихід енергії – 24-135 ГДж/га. Максимальної біоенегетичної продуктивності сорго цукрового досягали за вирощування гібрида Нектарний та внесення N120P120K120: вихід біоетанолу – 3,7 т/га, твердого палива – 22,2 т/га, сумарний вихід енергії – 446 ГДж/га з перевищенням контролю без добрив – на 1,1 т/га, 6,8 т/га та 135 ГДж/га, відповідно.

Посилання

Влащук А. М., Войташенко Д. П., Демченко Н. В. Продуктивність сорго багаторічного в умовах зрошення південного степу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013. Вип. 19. С 21–22.

Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Тишаев С. В. та ін. Концепція розвитку біоенергетики в Україні. Ін-т теплофізики НАН України, 2001. 14 с.

Григоренко Н. О. Цукрове сорго дає високі й стабільні врожаї зерна та зеленої маси за складних кліматичних умов. Зерно і хліб. 2011. № 3. С. 48–49.

Дукач В. Н. Технологические особенности возделывания сахарного (кормового) сорго. Агровісник України. 2009. № 6. С. 7–13.

Малиновский Б. Н. Сорго на Северном Кавказе. Ростов-наДону: Изд-во РГУ, 1992. 200 с.

Методичні рекомендації з вирощування і переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва різних видів біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України / О. М. Ганженко, Л. А. Правдива, Я. Д. Фучило, О. Б. Хіврич, П. Ю. Зиков, М. Я. Гументик, Г. С. Гончарук, В. М. Смірних, Ю. П. Дубовий, О. М. Атаманюк, О. Г. Іванова, В. Л. Гамандій, О. В. Яланський. — К.: ЦП КОМПРИНТ, 2020. — 20 с. ISBN978–617–8007–00–3

Собко О. О., Філіпєв І. Д. Ефективність добрив залежно від густоти посіву сорго в умовах зрошення. Вісник с.-г. науки. 1978. № 9. С. 28–32.

Шепель Н. А. Сорго. Волгоград: Комитет по печати, 1994. 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті