Перспективи використання сосни звичайної в агролісівництві на сільськогосподарських угіддях Полісся України

Автор(и)

  • Я. Д. Фучило Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • І. Д. Іванюк Малинський фаховий коледж, Ukraine
  • Я. П. Макух Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. Ю. Юхновський Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • С. О. Ременюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. М. Кусік Малинський фаховий коледж, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2021.244120

Ключові слова:

агроландшафти, агролісівництво, сосна звичайна, гербіцид «Таргон Плюс», збереженість і висота саджанців, продуктивність біомаси

Анотація

Мета. Вивчення особливостей вирощування насаджень сосни звичайної та перспектив їх використання в агролісівництві Житомирського Полісся на прикладі сільськогосподарських угідь Малинського фахового коледжу.

Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний, статистичний.

Результати. На дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Житомирського Полісся саджанців сосни після трьох років вирощування становить 79,2%, а висота – 55,7±3,43 см. Максимальний приріст за висотою спостерігався протягом третього року вирощування насадження, коли на початку вегетації за допомогою гербіциду Таргон Плюс було зменшено до мінімуму вплив злакової рослинності, внаслідок чого покращилися умови росту саджанців. Висока збереженість рослин сосни та їх інтенсивний ріст дозволяють робити оптимістичні прогнози щодо доцільності їх вирощування у якості лісової складової агроландшафтів, особливо зважаючи на наявність поряд створених за схожою агротехнікою біотично стійких 15-річних соснових насаджень. Вони були створені за початкової густоти 7,1 тис. сіянців на 1 га, а в подальшому – розріджені відповідно до 2982 та 1691 шт./га. За практично однакових показників продуктивності  більша висота дерев (на 17,0%) та більший їх середній діаметр (на 23,8%) дозволяють рідкому насадженню мати більш позитивний вплив на прилеглі сільськогосподарські угіддя, більш інтенсивно рости і мати у майбутньому вищі показники продуктивності. Це вказує на доцільність створювати в регіоні досліджень у якості лісівничої складової агроландшафтів насаджень сосни звичайної з густотою у віці 15 років близько 1700 дерев на 1 га.

Посилання

Роїк М. В., Фучило Я. Д., Ганженко О. М. Теоретичні та прикладні аспекти використання агролісомеліоративних насаджень України в енергетичних цілях // Біоенергетика / Bioenergy. № 1 (17). 2021. С. 5–8.

Юхновський В. Ю., Гпадун Г. Б., Соваков О. В., Лобченко Г. О. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку агролісівництва в Україні // Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: монографія / за заг. ред. проф. Ніколаєнка С. М. Київ: Ліра-К, 2019. 269–283.

Chirko CP, Gold MA, Nguyen PV, Jiang JP (1996) Influence of direction and distance from trees on wheat yield and photosynthetic photon flux density (Qp) in a Paulownia and wheat intercropping system. For Ecol Manage 83:171–180. https://d0i. 0rg/10.1016/0378–1127(96)03721–8.

Douglas G., Walcroft A., Hurst S. et al. Interactions between widely spaced young poplars (Populus spp.) and introduced pasture mixtures. Agroforestry Systems. 66(2). 2006. 165–178.

Dupraz C., Burgess P., Gavaland A. et al. Synthesis of the Silvoarable Agroforestry For Europe project. INRA-UMR System Editions. Montpellier. 2005. 254 p.

Garrett H., Buck L., Gold M. et all. Agroforestry: An Integrated Land-Use Management System for Production and Farmland Conservation. Resource Conservation Act (RCA) Appraisal of U. S. Agroforestry USDA Natural Resources Conservation Service, 1994. 58 p.

Hasanuzzaman M. Classification of agroforestry systems — [Електронний ресурс], режим доступу: http://hasanuzzaman.webs. com/forstudents.htm.

Moreno G, Aviron S, Berg S, Crous-Duran J, Franca A, Garcia de Jalon S, Hartel T, Mirck J, Pantera A, Palma JHN, Paulo JA, Re GA, Sanna F, Thenail C, Varga A, Viaud V, Burgess PJ (2018) Agroforestry systems of high nature and cultural value in Europe: provision of commercial goods and other ecosystem services. Agrofor Syst 92:877– 891. https://doi.org/10.1007/s10457–017–0126–1.

Mosquera -Losada M., Moreno G., Pardini L. et al. Past, Present and Future of Agroforestry Systems in Europe. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.agroof.net/agroof_ressources /documents /201210_eu_agroforesterie pdf.

Mosquera-Losada M-R., Pantera A., Rosati A., Amaral J., Smith J., Rigueiro-Rodn’guez A., Watte J., Dupraz C. What priorities for European Agroforestry? The First European agroforestry conference (Brussel, 9–10 October, 2012). 73.

Rigueiro-Rodriguez A., VcAdam J., Vosquera-Losada MR. Agroforestry in Europe Current Status and Future Prospect. Springer. 2009.

Reisner Y., de Filippi, Herzog F. et al. Target regions for silvoarable agroforestry in Europe. Ecological Engineering. 29(4). 2007. P. 401–418.

Sharma N., Singh R. Dry Matter Accumulation and Nutrient Uptake by Wheat (Triticum aestivum L.) under Poplar (Populus deltoides) Based Agroforestry System. Agronomy. 2012. Article ID359673. 1–7.

Stancheva J., Bencheva S., Petkova K. et al. Possibilities for agroforestry development in Bulgaria: Outlooks and limitations. Ecological Engineering. 29(4). 382–387.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті