Роль журналу «Цукрові буряки» в популяризації сільськогосподарських «енергетичних» культур і технологій їх переробляння на біопаливо (1997–2018 рр.)

Автор(и)

  • О. О. Ягольник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • О. Г. Ягольник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2021.244124

Анотація

Вступ. Україна в Російській імперії і за радянських часів, як відомо, займала лідируючі позиції в галузі виробництва буряків і цукру. Але до 1997 року українські буряківники не мали свого професійного україномовного друкованого видання, хоча й була в ньому нагальна потреба. Галузевий журнал «Цукрові буряки», що, по-суті, став першою в Україні комунікаційною платформою для здійснення виробничо-наукових та освітньо-роз’яснювальних функцій, пов’язаних із розвитком  буряківництва й біоенергетики, заснований у 1997 році. Журнал «ЦБ» одним із перших був включений у незалежній Україні в 1998 р. і до Переліку професійних наукових видань України, рекомендованих для публікації основних результатів докторських і кандидатських дисертацій по розділу «Сільськогосподарські науки». Ключове місце на шпальтах видання зайняли не тільки цукрові буряки (Beta vulgaris), а й висвітлення науково-дослідних робіт, пов"язаних із започатковуванням на дослідних полях і в наукових лабораторіях інституту на Батиєвій горі процесу «переміщення» окремих сільськогосподарських культур подвійного використання (наприклад, цукрові буряки) та деяких новітніх і донедавна маловідомих для України так званих "енергетичних" культур (сорго цукрове, міскантус, світчграс, суданка, салекс та ін. культури), у спеціальні біоенергетичні плантації з метою отримання біомаси й переробляння її в різні види енергії, що згодом стимулювали й, по-суті, символізували прорив у плані формування нової самостійної біоенергетичної (фітоенергетичної) галузі України. Всього за 22 роки існування журналу (в 2019 році «ЦБ» об’єднано з журналом «Біоенергетика/Bioenergy») на його шпальтах надруковано 1076 оригінальних наукових і науково-виробничих статей, авторами яких є не тільки вчені та практики галузі рослинництва, творці висоврожайних сортів України, а й зарубіжжя - Росії, Казахстану, Німеччини, Швейцарії, Білорусі та ін. країн; при цьому кожна 5-6 стаття, що вийшла в світ під рубриками типу “Нетрадиційні культури”, «Біотехнології», “Селекція й генетика», “Агротехнології” чи “Біоенергетика”, прямо або опосередковано охоплює проблеми розвитку так званих спеціальних «енергетичних» рослин. Постійну прописку на сторінках журналу знайшов розділ, що розповідає про світові й вітчизняні тенденції розвитку відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії. Висновок. Дослідження показує: один із найстаріших науково-виробничих видань - журнал «Цукрові буряки» - відіграв важливу й неперехідну роль не тільки в розвитку буряко-цукрової галузі, а й у історії становлення біоенергетики. Його випуски й сьогодні доступні в електронному вигляді на офіційному інтернет-сайті ІБКІЦБ (див. journal.sugarbeet.gov.ua.).

Посилання

Журнал «Цукрові буряки». — 1997, 1998–2018. — №№ 1–120.

Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виробництво, люди (до 95-річчя ІБКіЦБ НААН України): монографія / за ред. академіка НААН України М. В. Роїка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 352 с. (Роїк М. В., 2017. — С. 9–23; Бондар В. С., 2017. — С. 74. 282– 285; Бойко І. І., 2017. — С. 79–85; (Буряківництво і біоенергетика…, 2017, Мороз О. В., Смірних В. М., С. 194).

Гументик М. Перспективи вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива / М. Гументик // Цукрові буряки. — 2010. — № 4. — C. 21–22.

Гізбуллін Н. Г. Біоенергетика — новий напрям досліджень / Н. Г. Гізбуллін// «Цукрові буряки» — 2011 — № 3 (81). — С. 6–7.

Ягольник О. О. Біоенергетична реформа в окремо взятому інституті / О. О. Ягольник, М. Я. Гументик//: Журнал «Біоенергетика/Віоепеrgу — 2017. — № 1(9). С. 11–14.

Марчук О. Якісні характеристики біоенергетичних культур /О. Марчук/ Цукрові буряки. — 2017. — № 2. — C.11–12;

Відновлювана енергетика в Україні: сьогодення та перспективи. Українська асоціація відновлюваної енергетики. URL: https://vse. energy/docs/OEW-orgel.pdf.

Електронні джерела (сайти): https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/148–97-%D0%BF#Text; Agravery.com; https://uabio.org/wp-content/ uploads/2020/10/Prezentatsiya-R5-UABIO.pdf.; https://ru.qaz.wiki/wiki/ Biofuel.; http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-9-ua.pdf; https://bio.gov.ua/bioenergy/structura/; journal.sugarbeet.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Як цитувати

Ягольник, О. О., & Ягольник, О. Г. (2021). Роль журналу «Цукрові буряки» в популяризації сільськогосподарських «енергетичних» культур і технологій їх переробляння на біопаливо (1997–2018 рр.). Біоенергетика, (2), 31–34. https://doi.org/10.47414/be.2.2021.244124

Номер

Розділ

Статті