Вирощування гігантського міскантусу на Поліссі на радіоактивно забруднених ґрунтах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1.2021.244159

Ключові слова:

мінеральні добрива, біомаса, біопаливо, радіонукліди, елементи технології

Анотація

Мета. Дослідити накопичення радіонуклідів 137Cs і 90Sr у біомасі міскантусу гігантського залежно від агротехнічних прийомів вирощування його на радіоактивно забруднених ґрунтах в умовах Полісся.

Методи. біоморфологічний, радіометричний, лізометричний, статистичний, порівняльно-обчислювальний.

Результати. В статті відображено результати досліджень із вивчення накопичення радіонуклідів 137Cs і 90Sr у біомасі міскантусу гігантського. Встановлено, що у варіантах, де біоенергетичну культуру вирощували на забруднених радіонуклідами ґрунтах, спостерігали накопичення в біомасі 137Cs в межах 14,7–18,6 Бк/кг і 90Sr — 0,46–0,54 Бк/кг. Застосування мінеральних добрив разом із вапнуванням та за інокуляції ризом міскантусу гігантського мікробним препаратом «Поліміксобактерин» і обробки органо-мінеральним добривом «БіоМАГ» сприяло зменшенню накопичення радіонуклідів у біомасі міскантусу гігантського по 90Sr — на 15% та по 137Cs — 21%. Досліджено, що використання цих агротехнічних прийомів сприяло формуванню врожайності сухої біомаси на рівні 9,96 т/га в середньому за три роки вирощування, що на 28% перевищує контроль.

Висновок. Встановлено, що застосування мінерального підживлення в комплексі з вапнуванням, інокуляцією ризомів міскантусу гігантського мікробним препаратом «Поліміксобактерином» і передпосадковою обробкою органо-мінеральним добривом «БіоМАГ» сприяє істотному підвищенню врожайності сухої біомаси, зменшенню вмісту 90Sr і 137Cs у біомасі. Накопичення цих радіоактивних ізотопів у біомасі міскантусу гігантського при вирощуванні на забруднених радіонуклідами ґрунтах не перевищувало допустимий рівень для зерна злакових, а застосування агротехнічних прийомів сприяло зниженню вмісту 90Sr — на 9–15% та 137Cs — на 12–21% порівняно з контрольними варіантами. За використання мінеральних добрив разом із вапнуванням і за інокуляції ризом міскантусу гігантського «Поліміксобактерином» та обробки органо-мінеральним добривом «БіоМАГ» було отриманно найменші коефіцієнти переходу радіонуклідів у біомасу міскантусу гігантського як по 90Sr — 0,15 так і по 137Cs — 0,24.

Посилання

Веремієнко С. І., Мороз О. С. Розробка методики прогнозування вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції. Вісник ЖНАЕ. Екологія та охорона навколишнього середовища. 2016. № 1 (53), т. 1. С. 15–22.

Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки: Національна доповідь України. К., 2016. 177 с.

Мельник А. І. Особливості ведення сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення. Наукові основи агропромислового виробництва Чернігівської області; за ред. І. В. Гриника, А. Г. Бардакова. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2004. С. 267–288.

Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: безпека майбутнього: Національна доповідь України. К.: КІМ, 2011. 346 с.

Курило В. Л., Гументик М. Я., Квак В. М., Дубовий Ю. П. Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу в умовах Центрального Лісостепу України для виробництва твердого біопалива. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2016. Вип. 24. С. 77–85.

Nishiwaki A., Mizuguti A., Kuwabara S. Discovery of natural Miscanthus (Poaceae) triploid plants in sympatric populations of Miscanthus sacchariflorus and Miscanthus sinensis in southern Japan. American Journal of Botany. 2011. vol. 98. P. 154–159.

Ратошнюк Т. М. Особливості землекористування в радіоактивно забрудненому регіоні. Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії сьогодення. Збірник доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–27 березня 2019 року, м. Житомир. Житомир, ІСГП НААН. С. 59–62.

Кочик Г. М., Мельничук А. О., Гуреля В. В., Кучер Г. А. Сучасний стан радіоактивно забруднених територій: ключові проблеми та шляхи їх вирішення. Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії сьогодення. Збірник доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–27 березня 2019 року, м. Житомир. Житомир, ІСГП НААН. С. 3–16.

Роїк М. В., Сінченко В. М., Іващенко О. О. та ін. Міскантус в Україні. К.: ТОВ «ЦП «Компрінт», 2019. 256 с.

Мельник А. І. Агрохімічний стан ґрунтів та застосування добрив у Чернігівській області (інформаційно-аналітичний довідник). Чернігів, 2012. 92 с.

Роїк М. В., Ганженко О. М., Тимощук В. А. Концепція виробництва твердого біопалива з біоенергетичних рослин в Україні. Біоенергетика. 2015. № 1. С. 5–8.

Ковальчук В. П., Васильев В. Г., Бойко Л. В., Зосимов В. Д. Сборник методов исследования почв и растений — К.: Труд-ГриПол-ХХІ вік, 2010–252 с.

Методические указания по определению 90Sr и цезия-137 в почвах и растениях. М., 1985. 62 с.

Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном бетта-спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс». М.: ГНМЦ ВНИИФТРИ, 2003. 30 с.

Волкогон В. В., Заришняк В. С., Пилипенко Л. А. та ін. Мікробні препарати в сучасних агротехнологіях: науково-практичні рекомендації; за ред. В. В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.

Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питної води (ДР-2006). Офіційний вісник України від 02.08.2006. 2006. № 29. Ст. 2114. С. 142–150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Як цитувати

Квак, В. М., Потапенко, Л. В., Скачок, Л. М. ., & Горбаченко, Н. І. (2021). Вирощування гігантського міскантусу на Поліссі на радіоактивно забруднених ґрунтах. Біоенергетика, (1), 12–15. https://doi.org/10.47414/be.1.2021.244159

Номер

Розділ

Статті