Умови, необхідні для вирощування енергетичної верби

Автор(и)

  • В. М. Сінченко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • В. І. Пиркін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • І. В. Гнап Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Г. А. Мельничук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2017.253805

Ключові слова:

енергетична верба, біосировина, живці, садіння пагонів, продуктивність, міжрядні розпушування, присипання бур’янів

Анотація

Мета. З урахуванням існуючих у світі технологічних рішень із вирощування енергетичної верби та досвіду, що є в Україні, допомогти виробникам самостійно здійснювати техніко-економічну оцінку запропонованих технологічних операцій, вибір технічних засобів, обрати оптимальні умови вирощування енергетичної верби та найбільш ефективні технологічні процеси.

Методи. Методи експериментальних досліджень системного аналізу, комп’ютерної обробки й аналізу інформації.

Результати. Виробництво біомаси енергетичної верби є недорогим і економічно вигідним твердим паливом, на відміну від багатьох інших джерел енергії. Розроблені й удосконалені елементи технології вирощування енергетичної верби адаптовані до різноманітних ґрунтово-кліматичних умов України, сприяють ефективному виробництву твердого палива. Наведені результати досліджень із вивчення особливостей росту й розвитку та продуктивності енергетичної верби використовуються при застосуванні елементів технології в умовах Центрального Лісостепу України. Слід зазначити, що промислові плантації енергетичної верби можна закладати на малопродуктивних деградованих землях різного механічного складу, в тому числі й на вироблених торфовищах, землях, які потребують рекультивації для стримання процесів ерозії ґрунтів.

Висновки. Основний обробіток ґрунту — це один із головних технологічних процесів, який є фундаментом технології вирощування енергетичної верби. Застосування напівпарового обробітку ґрунту сприяє більш оперативному виконанню технологічних операцій та здешевленню. В результаті проведених досліджень встановлено, що продуктивність плантацій верби знаходиться в прямолінійній залежності від приживлюваності. Із збільшенням приживлюваності від 85 до 100% продуктивність плантацій зростає від 0,16 до 3,4 т/га. Дослідження показують, що осіння посадка (жовтень-листопад) забезпечує приживлюваність на 85–95%, а також продовженість вегетаційного періоду. Вибір садильного матеріалу енергетичної верби має бути розрахований на максимальний урожай, так як якість живців, пагонів верби тісно пов’язана із строками укорінення й ростом рослин.

Посилання

Енергетична верба: технологія вирощування та використання /За ред. доктора с-г. наук, член-кор. НААН України Сінченка В. М., Роїк М. В., Гументик М. Я. та ін.) — Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. — 340 с.

Гументик М. Я. Вирощування і використання органічної сировини для виробництва енергії. Збірник наукових праць ІБКіЦБ. Випуск 14. «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. — Київ.: 2012 –С. 446–448.

Перспективи вирощування енергетичної верби для виробництва твердого біопалива // Роїк М. В., Гументик М. Я., Мамайсур В. В. Біоенергетика № 2, 2013. С. 18–19.

Біомаса, як паливна сировина / Г. Г. Гелетуха, М. М. Жовмір, Є. М. Олійник та ін. // Пром. теплотехніка 2011 Т. 33. — № 5.-С.76–84.

Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив / Я. Б. Блюм, І. П. Григорюк, К. В. Дмитрук та ін.. — К.: Аграр Медіа Груп, 2014–380 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-15

Як цитувати

Сінченко, В. М., Пиркін, В. І., Гнап, І. В., & Мельничук, Г. А. (2022). Умови, необхідні для вирощування енергетичної верби. Біоенергетика, (2), 9–13. https://doi.org/10.47414/be.2.2017.253805

Номер

Розділ

Статті