Агробіологічне обґрунтування спеціалізації землеробства регіону — вірогідна модель сільськогосподарського виробництва (на прикладі Тетіївського району Київської області)

Автор(и)

  • О. В. Балагура Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • В. М. Балан Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • М. П. Волоха Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1-2.2022.271340

Ключові слова:

ефективність енерговикористання, оптимізація землеробства, система удобрення, структура посівних площ, модель агроландшафту

Анотація

Мета. Визначити та обґрунтувати агробіологічні механізми оптимізації системи землеробства регіону. Методи. Польовий, лабораторно-хімічний, математично-статистичний. Результати. Оцінку посівів сільськогосподарських культур проведено впродовж 2017-2020 рр. у сівозміні в господарствах Тетіївського району Київської області та в ДП ДГ «Шевченківське» ІБКіЦБ НААН України. Відповідно до цього вирішувалися такі завдання: потенціал та строки реалізації урожайності сільськогосподарських культур сівозміни, підвищення родючості ґрунту, освоєння науково-обґрунтованих сівозмін, внесення добрив, хімічна меліорація, ґрунтозахисні заходи, мінімалізація обробітку ґрунту, інтегрований захист рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, агротехнічні прийоми. Висновки. Запропонована енергетична модель інтенсивного землеробства регіону передбачає оптимізацію структури агроландшафтів, посівних площ, поширення найбільш ґрунтоощадливих культур сівозміни, сортів нового покоління. Для цього необхідно вивести з ріллі деградовані і малопродуктивні землі з наступним переведенням їх у сіножаті, пасовища, лісові насадження. За таких умов стає можливим збільшити частку зернових культур до 75-78 %, буряків цукрових та кормових до 80-83 %.

Посилання

Балагура О. В. Реалізація селекційного потенціалу цукрових буряків у Правобережній частині Центрального Лісостепу України. Агробіологія: зб. наук. праць. м. Біла Церква: БНАУ. 2013. вип. 10. С. 94-96.

Балагура О. В., Тимошенко С. М., Гапоненко Г. Д. ДП Дослідне господарство «Шевченківське»: історія успішної діяльності. Буряківництво і біоенергетика в Україні [монографія]. Київ.: ІБКіЦБ. 2017. С. 246-249.

Балагура О. В., Балан В. М., Цвей Я. П., Волоха М. П. Наукові основи адаптивної технології вирощування буряків цукрових. Цукрові буряки. 2018. № 3 (119). С. 10–13.

Балагура O. В., Балан В. M., Волоха M. П. Прискорене розмноження сортів і гібридів буряків кормових. Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 5. С. 4-6.

Балагура О. В., Балан В. М., Тимошенко С. М., Волоха М. П. Агроекологічні основи оптимізації формування агрофітоценозів сільськогосподарських культур у Центральному Лісостепу України. Біоенергетика/Bioenergy. 2020. № 2 (16). С. 23–27.

Балан В. М., Балагура О. В., Волоха М. П. Адаптивна технологія вирощування маточників і насінників буряків кормових. Біоенергетика/Bioenergy. 2020. № 1 (15). С. 21–23.

Бурденюк-Тарасевич Л. А. Сорти пшениці м’якої озимої Білоцерківської селекції. Біла Церква.: Каталог. 2008. 20 с.

Волоха М. П. Моделювання механізованих технологічних процесів вирощування і збирання буряків цукрових: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Київ.: НУБіП. 2020. 48 с.

Волоха М. П. Технологічний комплекс машин для виробництва буряків цукрових: ширина міжрядь. Теорія, моделювання, результати випробувань [монографія]. К.: ТОВ «Центр учбової літератури». 2015. 220 с.

Комплексна програма розвитку сільського господарства Київської області у 2008-2010 роках і на період до 2015 року. Покотило П.В., Пилипенко П. П., Сайко В. Ф., і ін. К.: Центр наукового забезпечення АПК Київської області. 2008. 283 с.

Кононюк Н. О. Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 – рослинництво. Київ.: ІБКіЦБ. 2020. 18 с.

Рогальський С. В. Еколого-енергетичні засади оптимізації землеробства Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 – загальне землеробство. Чабани.: ІЗ УААН. 2002. 24 с.

Сайко В. Ф. Увеличение производства зерна озимой пшеницы и совершенствование интенсивных технологий ее возделывания. Вестник сельскохозяйственной науки. 1987. №7. С. 18-19.

Трибель С. О. Стійкі сорти: проблеми і перспективи. Насінництво. 2016. №4. С. 18-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Балагура, О. В., Балан, В. М., & Волоха, М. П. (2022). Агробіологічне обґрунтування спеціалізації землеробства регіону — вірогідна модель сільськогосподарського виробництва (на прикладі Тетіївського району Київської області). Біоенергетика, (1-2), 13–18. https://doi.org/10.47414/be.1-2.2022.271340

Номер

Розділ

Статті