Енергетична продуктивність буряків цукрових та баланс елементів живлення у грунті за біологізації вирощування

Автор(и)

  • В. В. Іваніна Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • М. С. Данюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1-2.2022.271356

Ключові слова:

буряки цукрові, солома, деструктор, мінеральні добрива, енергетична продуктивність

Анотація

Встановлено, що буряки цукрові за вирощування в умовах нестійкого зволоження на чорноземі опідзоленому формують високу енергетичну продуктивність біомаси за застосовування альтернативних органо-мінеральних систем удобрення та потребують внесення підвищених доз азотних і калійних добрив для формування їх врівноваженого балансу в ґрунті. Максимальної енергетичної продуктивності гібриду Булава досягли за внесення азотних добрив весною в передпосівну культивацію в дозі 90 кг/га на фоні 5 т/га соломи + Філазоніт, 10 л/га + Р90К90 з осені під глибоку оранку: вихід енергії біоетанолу — 118 ГДж/га, біогазу — 54 ГДж/га, сумарний вихід енергії — 172 ГДж/га з перевищенням контролю без добрив — на 37, 16 та 53 ГДж/га, відповідно.

Посилання

Барштейн Л. А., Шкаредний І. С., Одрехівський О. Г. Залежність родючості ґрунту та продуктивності цукрових буряків від сівозмін та добрив. Землеробство. 1998. № 72. С. 85–90.

Гументик М. Я. Вирощування та використання органічної сировини для виробництва енергії. Збірник наукових праць ІБКіЦБ. 2012. Вип. 14. С. 546–548.

Зубенко В. Ф., Иващенко А. А., Саблук В. Т. [и др.] Свекловодство. Проблемы интенсификации и ресурсосбережения / под ред. В. Ф. Зубенко. К.: НПП ООО «Альфа-стевия ЛТД», 2005. 400 с.

Іващенко О. О., Іващенко О. О. Рослинництво як основа виробництва біопалива. Збірник наукових праць ІБКіЦБ. 2011. Вип. 12. С. 24–32.

Курило В. Л., Гументик М. Я., Ганженко А. Н., Макаренко А. С. Использование свеклосырья для производства биоетанола в Украине. Сахарная свекла. 2011. № 10. С. 6–8.

Методичні рекомендації з технології вирощування та переробляння буряків цукрових як сировини для виробництва біогазу / О. М. Ганженко, О. Б. Хіврич, О. М. Атаманюк, М. Я. Гументик, Я. Д. Фучило, В. М. Квак, Л. А. Правдива, С. М. Сенчук, Н. О. Кононюк, П. Ю. Зиков, В. В. Дмитрієв. К.: ЦП Компрінт, 2021. 16 с.

Роїк М. В., Курило В. Л., Гументик М. Я., Ганженко О. М. Фітоенергетичні культури. Агроном. 2013. № 3. С. 196–199.

Draycott A. P., Christenson D. R. Nutrients for sugar beet production. Soil-Plant Relationships. CABI: Wallingford, 2003. P. 177–181.

Tsialtas J. T., Maslaris N. Effect of N fertilization rate on sugar yield and non-sugar impurities of sugar beets (Beta vulgaris) grown under Mediterranean conditions. J. Agron. Crop Sci. 2005. V. 191. Р. 330–339.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Іваніна, В. В., & Данюк, М. С. (2022). Енергетична продуктивність буряків цукрових та баланс елементів живлення у грунті за біологізації вирощування. Біоенергетика, (1-2), 43–45. https://doi.org/10.47414/be.1-2.2022.271356

Номер

Розділ

Статті