Наростання вегетативної маси верби залежно від сортових особливостей та виду садивного матеріалу

Автор(и)

  • Ю. С. Данюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • В. О. Данюк Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1-2.2022.271363

Ключові слова:

сорт, пагони, живці, висота, діаметр рослин, кількість стебел

Анотація

У статті наведено результати досліджень із наростання наземної маси верби залежно від сортових особливостей та видів садивного матеріалу. Методи. Польовий, вимірювальний, математично-статистичний. Результати. Дослідження проводили з двома видами верби тритичинкової сорту Панфілівська та прутовидної сорту Збруч на дослідному полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків упродовж 2019–2021 рр. Інтенсивність наростання вегетативної маси верби, від чого залежить і вихід садивного матеріалу — живців або пагонів — зумовлено як її висотою, так і діаметром стебел та їх кількістю. Доведено, що біометричні показники — висота рослин, товщина стебел та кількість продуктивних стебел були більшими в прутовидної верби соту Збруч, ніж у тритичинкового сорту Панфілівська. Достовірної різниці за цими показниками залежно від виду садивного матеріалу не виявлено. Висновки. Висота рослин та товщина стебел верби в динаміці залежала від сортових особливостей. За садіння прутовидної верби сорту Збруч живцями та пагонами приріст висоти та товщини стебел був більшим, ніж у тритичинкової верби сорту Панфілівська як на початку вегетації навесні, так і восени.

Посилання

Доронін В. А., Кравченок Ю. В., Дрига В. В., Доронін В. В. Формування садивного матеріалу міскантусу в другому році вегетації залежно від елементів технології його вирощування. Біоенергетика. 2018. № 2(12). С. 28–31.

Біоенергія в Україні — розвиток сільських територій та можливості для окремих громад: Науково-методичні рекомендації щодо впровадження передового досвіду аграрних підприємств Польщі, Литви та України зі створення новітніх об’єктів біоенергетики, ефективного виробництва і використання біопалив / за ред. В. О. Дубровіна, А. Гжибек, В. М. Любарського. Kaunas: IAE LUA, 2009. 120 с.

Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії: колективна монографія / за редакцією О. О. Горба, Т. О. Чайки, І. О. Яснелюба. Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. 326 с.

Аналітичний звіт та рекомендації щодо вирощування енергетичних культур в Україні: звіт у рамках проєкту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні», 2016. URL: http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/58/b4/58b45b61-d09d‑43bf-bcb7–47e0235d39e0/otchet_po_verbe.pdf.

Можарівська І. А. Технологія вирощування малопоширених енергетичних культур для виробництва різних видів біопалива. Наукові праці Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. пр. Київ, 2013. Вип. 19. 85 с.

Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Фучило О. Я., Літвін В. М. Досвід та перспективи вирощування тополі (Populus sp.l.) в південному степу України. Наукові праці Лісової академії наук України: зб. наук. пр. 2009. Вип. 7. С. 66–69.

Энергетическая верба как вариант для агробизнеса. Кейс Salix energy. Пропозиція. 27.02.2017. URL: http://propozitsiya.com/energeticheskaya-verba-kak-variant-dlya-agrobiznesa-keys-salix-energy.

Аналіз ефективності використання енергоресурсів у розвинених зарубіжних країнах і залежність від їх імпорту. Київ: НТЦЕ «НЕК «Укренерго». 2015. 88 с.URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/1. Efektyvnist_energ_resursiv.pdf.

Wang D., Jaiswal D., LeBauer D. S., Wertin T. M., Bpllero G. A., Leakey A. D.B, Long S. P. A physiological and biophysical model of coppice willow (Salix spp.) production yields for the contiguous USA in current and future climate scenarios. Plant Cell and Environment. 2015. Vol. 38, Iss. 9. P. 1850–1865. doi: 10.1111/pce.12556.

Афонин А. А. Ивы Брянского лесного массива: проблема повышения продуктивности и устойчивости насаждений и пути ее решения. Брянск: Брянский гос. ун-т, 2005. 172 с.

Tumminello G., Volk T. A., McArt S. H., Fierke M. K. Pollinator diversity associated with willow biomass crop. Entomological Society of America National Conference (Minneapolis, MN, Nov. 15–18, 2015). NRCS Soils, USDA NRCS. URL: http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/geo/?cid=nrcs142p2_053626.

Буданцов П. Б., Чумаков В. В., Бердникова Э. В. Применение минеральных удобрений для увеличения интенсивности роста черенковых саженцев ивы. Интенсификация выращивания лесопосадочного материала: тезисы докл. Всерос. науч.-практ. конф. (г. Йошкар-Ола, 11–13 сентября 1996 г.). Йошкар-Ола, 1996. С. 46–47.

Dimitrioua I., Rosenqvista H., Berndesb G. Slow expansion and low yields of willow short rotation coppice in Sweden; implications for future strategies. Вiomass and Вioenergy. 2011. Vol. 35, Iss. 11. P. 4613–4618. doi: 10.1016/j.biombioe.2011.09.006.

Родькин О. И. Производство возобновляемого биотоплива в аграрних ландшафтах: экологические и технологические аспекты. Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2011. 212 с.

Закон України № 1391-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391–17.

Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Верби України: біологія, екологія, використання. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Компринт, 2017. 259 с.

Скворцов А. К. Род Salix L. Определитель высших растений Украины. Киев: Наукова думка, 1987. С. 130–133.

Панічев Р. Шанси для безстрашних: енергетична перспектива деревини. Український лісовий портал. https://www.lisportal.org.ua/3014/

Сінченко В. М., Пиркін В. І., Гнап І. В., Мельничук Г. А. Умови, необхідні для вирощування енергетичної верби. Біоенергетика. 2017. № 2. С. 9–13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

Данюк, Ю. С., & Данюк, В. О. (2022). Наростання вегетативної маси верби залежно від сортових особливостей та виду садивного матеріалу. Біоенергетика, (1-2), 48–50. https://doi.org/10.47414/be.1-2.2022.271363

Номер

Розділ

Статті