Удосконалення агротехнологічних умов вирощування павловнії в Лісостепу України

Автор(и)

  • М. Я. Гументик Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • О. Ю. Бордусь Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1-2.2023.290625

Ключові слова:

павловнія, біомаса, стовбур, пагони, промислові плантації, ширина міжрядь, способи садіння та догляду, елементи технології вирощування

Анотація

Мета. Метою дослідження є вдосконалення агротехнічних умов вирощування павловнії повстистої та її штучно виведеного сорту Clone in vitro 112 у зоні Лісостепу України.

Методи. Польовий, лабораторний, візуальний, вимірювально-ваговий, математично-статистичний.

Результати. В статті наведено результати досліджень з удосконалення агротехнічних умов вирощування та встановлення показників росту й розвитку рослин павловнії в умовах центрального Лісостепу України. Обґрунтовано способи садіння, оптимальну ширину міжрядь та вдосконалено варіанти догляду за плантацією рослин. Встановлено, що в перший рік вегетації в рослини павловнії інтенсивно відбувається формування кореневої системи. Для отримання високоякісної деревини після першого року вегетації необхідно робити технічний зріз на висоті 2–3 см від поверхні землі та видаляти молоді новоутворені пагони (пасинки). Найбільша висота стовбура формується в перший та другий рік вегетації у Clone in vitro 112, що становила 5–6 м, оптимальна густота посадки — 625 рослин на одному гектарі.

Висновки. Встановлено, що розсада павловнії in vitro перед посадкою у відкритий ґрунт має пройти адаптацію до температурних умов зони вирощування протягом двох-трьох тижнів.

Посилання

Sinchenko V. M., Bondar V. S., Gumentyk M. Ya., Pastukh Yu. A. Ecological Bio Energy Materials in Ukraine Current State and Prospects of Production Development. Ukrainian Journal of Ecology Ukrainian Journal of Ecology, 2020. № 10(1), С. 85–89, 10.15421/2020_13

В. С. Бондар, А. В. Фурса. Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. Економіка агропромислового виробництва. — Вип. 8. 2018. С. 17–23.

Bondar V, Fursa A, Gumentyk M, Svystunova I. Climate Change: Apocalyptic Prognosis and Reality. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 273–278, doi: 10.15421/2020_96

Пиріг Г, Гакан М. Правова охорона лісу в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку. Весняні наукові зібрання. ХLV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Суми, 2020. Ч. 4, С. 21–26.

Гументик М. Я. Технологічні основи створення промислових плантацій високопродуктивних біоенергетичних культур. Біоенергетика. 2020. № 1 (15). — С. 13–17.

Heletukha H. H., Zheliezna T. A., Kucheruk P. P., & Oliinyk Ye. M. Suchasnyi Stan ta perspektyvy rozvytku bioenerhetyky v Ukraini. 2018. http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio‑9-ua.pdf.

М. В. Роїк, В.М Сінченко, В. С. Бондар, А. В. Фурса. Концепція розвитку біоенергетики в Україні на період до 2035 року. Біоенергетика, 2019. № 2 (14). С. 4–10.

Гументик М. Я., Ягольник О. О. Павловнія — високопродуктивна культура для виробництва біопалива та деревини. Біоенергетика. 2020. № 2 (16). С. 6–8.

Роїк М. В., Шафаренко Ю. А., Сінченко В. М., Фучило Я. Д., Ганженко О. М., та ін.. Технологія вирощування та використання павловнії в умовах Лісостепу України. Рекомендації. 2020. с. 75.

Мацкевич О. В., Філіпова Л. М., Мацкевич В. В., Андрієвський В. В. Павловнія: Науково-практичний посібник. Біла Церква: БНАУ. 2019. 80 с.

Koleva А., Dobreva K., Stoyanova M. Paulownia-a source of biologically active substances. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans vol.14, 5. 2011. (1061–1068).

Фучило Я. Д., Сінченко В. М.,. Ганженко О.М, та ін. Методологія дослідження енергетичних плантацій верб і тополь: Монографія. К.: ТОВ «ЦП «Компринт». 2018. 137 с.

Гордієнко, М. І., Маурер В. М., Ковалевський С. Б.. Методичні вказівки до вивчення та дослідження лісових культур. К.: Логос. 2000. 101 с.

Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Фучило О. Я., Літвін В. М. Створення та вирощування енергетичних плантацій верб і тополь. Науково-методичні рекомендації К.: Логос. 2009. 80 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-10

Як цитувати

Гументик, М. Я., & Бордусь, О. Ю. (2023). Удосконалення агротехнологічних умов вирощування павловнії в Лісостепу України. Біоенергетика, (1-2), 17–20. https://doi.org/10.47414/be.1-2.2023.290625

Номер

Розділ

Статті