Формування продуктивності рослин сорго цукрового на ґрунтах з низьким рівнем родючості

Автор(и)

  • О. М. Ганженко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Г. С. Гончарук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Л. А. Правдива Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1-2.2023.290630

Ключові слова:

Сорго цукрове, урожайність зеленої маси, цукристість соку, біоетанол, біогаз, тверде біопаливо

Анотація

Мета. Встановити особливості формування продуктивності рослин сорго цукрового на ґрунтах із низьким рівнем родючості під впливом доз мінеральних добрив і строків сівби насіння

Методи. В досліджені використані біологічні, статистичні та математичні методи. Біологічні методи включали проведення польових досліджень. Отримані дані опрацьовували статистично за допомогою описової статистики та дисперсійного аналізу. Вихід біопалива та енергії визначали розрахунковим методом.

Результати. На малопродуктивних ґрунтах у зоні нестійкого зволоження західної частини Лісостепу доведено, що найбільший вихід біоетанолу (1,75 т/га), біогазу (8,6 тис. м3/га) та твердого біопалива (18,5 т/га) отримано за сівби насіння гібрида ‘Медовий F1’ у другій декаді травня. Внесення добрив сприяло значному збільшенню виходу біопалива та енергії. За внесення дози добрив N80P80K80 вихід біоетанолу з 1 га посівів зростав на 0,5 та 0,6 т/га, біогазу на 2,7 та 3,1 тис. м3/га, твердого біопалива на 4,2 та 4,8 т/га, загальний вихід енергії на 80 та 92 ГДж/га для сорту ‘Силосне 42’ та гібрида ‘Медовий F1’ відповідно. За внесення дози добрив N160P160K160 вихід біоетанолу з 1 га посівів зростав на 0,3 т/га, біогазу — на 2,1 тис. м3/га, твердого біопалива — на 3,3 т/га, загальний вихід енергії — на 61 ГДж/га. Найбільшою мірою на вихід енергії з одиниці площі посівів сорго цукрового впливали погодні умови (51,4%), сортові особливості (17,5%) та дози добрив (12,3%).

Висновки. На малопродуктивних ґрунтах у зоні нестійкого зволоження найбільший вихід біоетанолу (1,75 т/га), біогазу (8,6 тис. м3/га) та твердого біопалива (18,5 т/га) досягається за сівби насіння гібрида ‘Медовий F1 у ІІ декаді травня. За внесення дози добрив N80P80K80 вихід біоетанолу з 1 га посівів зростав на 0,5 та 0,6 т/га, біогазу — на 2,7 та 3,1 тис. м3/га, твердого біопалива — на 4,2 та 4,8 т/га для сорту ‘Силосне 42’ та гібрида ‘Медоий F1’ відповідно.

Посилання

Shaikh T.A., Soomro A. A., Laghari G. M., et. al. Impact of integrated row spacing, fertilizer application methods and sowing dates on bioethanol production in sorghum. Pakistan Journal of Botany. 2021. Vol. 53. Iss. 3. P. 1007–1013. Doi. 10.30848/PJB2021–3(1).

Державна служба статистики України. Енергетичний баланс України за 2020. Експрес-випуск від 30.11.2021 р.

Dar R.A., Dar E. A., Kaur A., Phutela U. G. Sweet sorghum-a promising alternative feedstock for biofuel production. Renewable & Sustainable Energy Reviews. 2018. Vol. 82. Р. 4070–4090. DOI: 10.1016/j.rser.2017.10.066.

Stamenkovic O.S., Siliveru K., Veljkovic V. B., Bankovic-Ilic I.B., Tasic M. B., Ciampitti I. A., Dalovic I. G., Mitrovic P. M., Sikora V. S., Prasad, P.V.V. Production of biofuels from sorghum. Renewable & Sustainable Energy Reviews. 2020. Vol. 124. Article #109769. DOI: 10.1016/j.rser.2020.109769.

Appiah-Nkansah N.B., Li J., Rooney W., Wang D. H. A review of sweet sorghum as a viable renewable bioenergy crop and its technoeconomic analysis. Renewable Energy. 2019. Vol. 143. P. 1121–1132. DOI: 10.1016/j.renene.2019.05.066.

Ayodele B.V., Alsaffar M. A., Mustapa S. I. An overview of integration opportunities for sustainable bioethanol production from first- and secondgeneration sugar-based feedstocks. Journal of Cleaner Production. 2020. Vol. 245. N118857. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.118857.

Dahlberg J. The Role of Sorghum in Renewables and Biofuels. Sorghum: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. 2019. Vol. 1931. P. 269–277. DOI: 10.1007/978–1–4939–9039–9_19.

Mehmood M.A., Ibrahim M., Rashid U. et al. Biomass production for bioenergy using marginal lands. Sustainable Production and Consumption. 2017. Vol. 9. P. 3–21. DOI: 10.1016/j.spc.2016.08.003.

Методичні рекомендації з вирощування і переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва різних видів біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України / О. М. Ганженко, Л. А. Правдива, Я. Д. Фучило, О. Б. Хіврич, П. Ю. Зиков, М. Я. Гументик, Г. С. Гончарук, В. М. Смірних, Ю. П. Дубовий, О. М. Атаманюк, О. Г. Іванова, В. Л. Гамандій, О. В. Яланський. — К.: ЦП КОМПРИНТ, 2020. — 20 с. ISBN978–617–8007–00–3.

Ермантраут Е. Р., Присяжнюк О. І., Шевченко І. Л. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica 6.0. Київ: ПоліграфКонсалтинг. 2007. 55 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-10

Номер

Розділ

Статті