Оцінка продуктивності чоловічостерильних форм цукрових буряків залежно від їх структури та генетичного походження

Автор(и)

  • М. О. Корнєєва Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Л. С. Андрєєва Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • П. І. Вакуленко Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1-2.2023.290633

Ключові слова:

закріплювачі стерильності, ЧС лінії, прості стерильні гібриди, урожайність, цукристість

Анотація

У статті узагальнено експериментальні дані трирічних досліджень зі створення нових пилкостерильних форм для гетерозисних гібридів цукрових буряків. Селекційний процес створення високопродуктивних гібридів потребує нових компонентів з покращеними ознаками. З’ясовано, що вихідні ЧС форми різної генетичної природи при схрещуванні закріплювачами стерильності іншого еколого-генетичного походження значно відрізняються між собою за показниками урожайності з коливанням показників у межах 47,9–62,5 т/га та вмістом цукру (від 16,01 до 19,93%), по-різному поєднуючи в собі прояв цих ознак, що значно розширює спектр мінливості за елементами продуктивності. Середні показники продуктивності однонасінних ЧС форм у формі простих стерильних гібридів, незалежно від походження їхнього закріплювача стерильності, мали вищу продуктивність за збором цукру порівняно з пилкостерильними формами лінійного типу, отриманими беккросуванням. Варіювання кількісних ознак у простих стерильних гібридів мало достовірно більшу амплітуду коливань порівняно з ЧС лініями. Кращими простими стерильними гібридами по урожайності були 720/От4 і 730/От4 — відповідно 63,6 та 62,1 т/га, а за цукристістю — 730/От4 (19,3%) та 730/От5 (19,5%), які будуть введені в подальшому в селекційний процес для гібридизації з багатонасінними запилювачами.

Посилання

Роїк М.В., Корнєєва М. О. Напрями, методи та стратегія розвитку селекції.Цукрові буряки. № 6.2015. С. 7–9.

Дубчак О. В., Андрєєва Л. С., Вакуленко П. І., Корнєєва М. О. Створення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління. Зб.наук.пр.ІБКіЦБ, Вип. № 23. — 2015. С. 90–96.

Вавилов Н. И. Теоретические основы селекции. Н. И. Вавилов. М: Наука, 1987.512 с.

Рябчун В. К., Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л. Стан Національного ген банку рослин України у військовий час 2022 року. Харків. Генетичні ресурси рослин. 2022. № 30. С. 1–21.

Корнєєва М. О. Селекційні агроценози вітчизняних цукрових буряків. Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні: матеріали II міжнародної наукової конференції, присвяченої 210-річниці від дня народження Чарльза Дарвіна (м. Умань, 3–6 липня 2019 року); / за загал. ред. І. С. Косенко. — Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. С. 131–137.

Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні.у 26.04.2022. https://minagro.gov.ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin.

Ненька М.М., Корнєєва М. О., Бойко І. І., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. Прояв врожайності простих стерильних гібридів цукрових буряків залежно від генотипу та площі живлення. — Зб.наук.пр. Уманського національного університету садівництва, вип..82. Умань: УНУС, 2013.-С.61–67.

Балков И. Я. Селекция сахарной свеклы на гетерозис. М: Россельхозиздат, 1978. 167 с.

Методика исследований по сахарной свекле.К.: ВНИС,1986.292с.

Ермантраут Е. Р. Методика селекційного експерименту (у рослинництві)/ навч. посібник /Е.Р. Ермантраут, Т. І. Гопцій, С. М. Каленська, Р. В. Криворученко, Н. П. Турчинова, О. І. Присяжнюк — Харк. нац. аграр.ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2014. — 229 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. — 4-е изд., перер. и дополн. М., Колос, 1985.-30 с.

Генетический анализ количественных и качественных признаков с помощью математико-статистических методов [под. ред.. М. А. Федина. В. А. Драгавцева]. М.: ВНИИТЭИсельхоз, 1973.113 с.

Методи визначення схожості, одноростковості та доброякісності: ДСТУ 2292–93. — [Чинний від 1996–01–01]. К.: Держспоживстандарт України, 1996. — 12 с. (Державний стандарт України)

Методика Державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва. Київ: Укр. ін-т експертизи сортів рослин, 2015. 133 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-10

Номер

Розділ

Статті