Селекція гібридів соргових культур для отримання твердого біопалива

Автор(и)

  • М. Г. Носов Державна установа Інститут зернових культур НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.1-2.2023.290635

Ключові слова:

-

Анотація

Актуальність. На сьогоднішній день для агропромислового комплексу та відновлювальної енергетики важливим є пошук, дослідження та впровадження нових технологій з виробництва твердого біопалива. Сорго розглядається як стратегічна культура в забезпеченні сировиною біоенергетичної галузі. Мета роботи полягає у вивченні та підборі вихідного матеріалу для створення високоврожайних гібридів соргових культур біоенергетичного напрямку використання з подальшим виробництвом твердого палива.

Матеріали та методи. Висвітлено дворічні результати сортовипробування сорго на Синельниківській СДС, де вивчалось 68 сортозразків, які мали врожайність зеленої маси у межах 23–79 т/га.

Результати. Найбільшу врожайність зеленої маси за середніми показниками сформували гібриди: F1(Низькоросле 93с х Карликове 45) — 65,2 т/га, F1(Раннє776с х Карликове 45) — 61,4 т/га та F1(Дн71с х Карликове 45) — 60,1 т/га. Врожайність гібридів Мамонт та F1(А158 х Карликове 45) була дещо меншою й становила 53,3 і 52,8 т/га відповідно. За середніми показниками врожайності сухої речовини в зеленій масі виділилися: F1(Низькоросле 93с х Карликове 45) — 17,6 т/га та F1(Дн17с х Карликове 45) — 13,8 т/га. За середніми показниками виходу твердого біопалива — F1(Низькоросле 93с х Карликове 45) — 12 т/га, F1(Дн17с х Карликове 45) — 8,2 т/га та F1(Раннє776с х Карликове 45) — 7,9 т/га. Найкращими показниками за виходом енергії виділилися комбінації: F1(Низькоросле 93с х Карликове 45) — 197,7 ГДж/га, F1(Дн71с х Карликове 45) — 135,5 ГДж/га та F1(Раннє 776с × Карликове 45) — 129 ГДж/га.

Висновки. Високопродуктивні гібриди сорго — це найбільш економічний і енергетично доцільний із заходів для забезпечення сировиною галузь біоенергетики. Гібрид біоенергетичного напрямку використання F1(Низькоросле 93с х Карликове 45), який суттєво відрізняється від стандарту продуктивністю та технологічністю. Встановлена цінність сорту Карликове 45, як запилювача при створені гібридів соргових культур для твердого біопалива.

 

Посилання

Калетнік Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні: Монографія. К.: Аграрна наука, 2008. 464 с.

Роїк М. В. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / М. В. Роїк, В. Л. Курило, О. М. Ганженко, М. Я. Гументик // Збірник наукових праць ІБКіЦБ — 2012. — № 13. — С. 115–125.

Ганженко О. М. Агроекологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для біопалива: монографія. — Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2023. — 320 с.. ISBN978–966–924–997–5.

Біоенергія в Україні — розвиток сільських територій та можливості для окремих громад: Науково-методичні рекомендації щодо впровадження передового досвіду аграрних підприємств Польщі, Литви та України зі створення новітніх об’єктів біоенергетики, ефективного виробництва і використання біопалив / За ред. Дубровіна В. О., Анни Гжибек та Любарського В. М. Kaunas: IAE LUA, 2009. 120 с.

Середа В. І. Принципи добору гібридів при селекції сорго цукрового для кормовиробництва / В. І. Середа // Бюл. Ін-ту сіл. госп-ва степ. зони НААН України. — Дніпропетровськ, 2011. — № 1. — С. 87–91.

Середа В. І. Впровадження селекційних розробок сорго цукрового у кормовиробництво / В. І. Середа // Зрошуване землеробство: [міжвід. темат. наук. зб.]. — Херсон: Айлант, 2012. — Вип. 58. — С. 146–148.

Середа В. І. Перспективи впровадження високопродуктивних гібридів сорго цукрового у біоенергетику / В. І. Середа, О. В. Яланський, С. М. Остапенко // Наук. пр. Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків: [зб. наук. пр.]. — 2014. — № 19. — С. 124–127.

Роїк М.В., Ганженко О. М., Гончарук Г. С. Вплив багаторічних біоенергетичних культур на відновлення родючості ґрунту / М. В. Роїк, О. М. Ганженко, Г. С. Гончарук // Біоенергетика/Bioenergy. — № 2 (16). — 2020. — С. 4–6.

Методичні рекомендації з вирощування і переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва різних видів біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України / За ред. О. М. Ганженко, Л. А. Правдива, Я. Д. Фучило, О. Б. Хіврич, П. Ю. Зиков, М. Я. Гументик, Г. С. Гончарук, В. М. Смірних, Ю. П. Дубовий, О. М. Атаманюк, О. Г. Іванов, В. Л. Гамандій, О. В. Яланський. — К.: Компринт, 2020. — 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-10

Номер

Розділ

Статті