Біомаса рослин корисна і в окопах

Автор(и)

  • О. О. Ягольник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • М. Я. Гументик Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

Анотація

--

Посилання

Бойко І. І. Вміст сухої маси і золи у листках та стеблах біоенергетичних культур /І.І. Бойко, В.О. Грищенко, Т.П. Новікова, О.П. Шевченко // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад.аграр. наук України. Київ, 2021. Вип. 29. С. 138–143. DOI: https://doi.org/10.47414/np.29.2021.249947

Вирощування біоенергетичних культур / за ред. М. Я. Гументика. Київ: Компринт, 2018. 178 с. –

Войтов В. А. Переробляння і використання біомаси / В. А. Войтов, М. В. Бондаренко, В. А. Бунецький // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – Вип. 19. – С.129–133.

Гелетуха Г.Г., Железна Т.А., Драгнев С.В., Баштовий А.І. Потенціал та перспективи енергетичного використання агробіомаси в Україні. Теплофізика та теплоенергетика. 2020. № 1. С. 42–51.

Гелетуха Г. Г., Жовмір М. М., Олійник Є. М., Радченко С. В. Біомаса як паливна сировина. Пром. теплотехніка. 2011. Т. 55, № 5. С. 76–84.

Гунчак Т. І. Особливості вирощування сорго цукрового в якості сировини для виробництва біопалива в умовах південнозахідного Лісостепу України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д. Ю., 2014. – Вип. 21. – С. 240–244.

Дудченко В. В. Рисова солома і лузга як сировина для виробництва біопалива залежно від удобрення та норми висіву насіння / В. В. Дудченко, Г. М. Марущак // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. Культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – Вип. 19. – С. 32–37.

Енергія з біомаси. Режим доступу: https://dieret.rea.org.ua/uk/biomass-energy.html.

Звіт Global Bioenergy Statistics 2021, World Bioenergy Association – worldbioenergy.org.

Климчук О.В. Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці / О. В. Климчук // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – Вип. 19. – С. 150–154.

Кунцьо І. О., Гументик М.Я. Вирощування енергетичної верби як сировини для виробництва твердих видів біопалива в умовах Лісостепу України / // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – Вип. 19. – С. 59–62.

Курило В. Л. Використання побічної продукції рисівництва як біоенергетичного ресурсу / В. Л. Курило, І. В. Гордієнко // Цукрові буряки. – 2011. – № 5. – С. 8–9.

Петриченко С. М. Перспективи вирощування світчграсу як альтернативного джерела енергії в Україні / С. М. Петриченко, О. В. Герасименко, Г. С. Гончарук і ін. // Цукрові буряки. – 2011. – № 4. – С. 13–14.

Роїк М. В., Сінченко В. М., Іващенко О. О. та ін. Міскантус в Україні. Київ: ФОП Ямчинський О. В., 2019. 256 с.

Роїк М. В., Гументик М. Я., Мамайсур В. В. Перспективи вирощування енергетичної верби для виробництва біопалива // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Випуск 12. – Київ, 2011. – С. 142–148.

Роїк М.В., Ганженко О.М., Тимощук В.Л. Концепція виробництва твердого біопалива з біоенергетичних рослин в Україні. Журнал «БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY». 2015 № 1(5). – С. 5– 8.

Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Фучило О. Я., Літвін В. М. Створення та вирощування енергетичних плантацій верб і тополь. – Київ: Логос, 2009. – С. 24–25.

Хіврич О. Б., Квак В. М., Каськів В. В., Мамайсур В. В. Енергетичні рослини як альтернатива традиційним видам палива. Агробіологія. 2011. № 6. С. 153–156.

Ягольник О.О. «Біоенергетична революція в окремо взятому інституті» / О. О. Ягольник, М. Я. Гументик // Журнал «БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY». 2017 № 1(9). – С. 11–14.

https://avenston.com/articles/liquid-biofuels/.

https://bio.gov.ua/uk/bioenergy/news/.

Опубліковано

2023-11-10

Номер

Розділ

Статті