Продуктивність верби прутовидної залежно від сортових особливостей та періодичності заготівлі біомаси

Автор(и)

  • Я. Д. Фучило Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Т. А. Левчук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2024.No1.pp16-18

Ключові слова:

відновлювальні джерела енергії, біопаливо, верба прутовидна, сортові особливості, вік ротації плантацій

Анотація

Мета. Висвітлено проблему виробництва в Україні твердого біопалива на основі сортів верби прутовидної (Salix viminalis L.). Встановлено, що недоцільно вирощувати енергетичні плантації сортів даного виду з віком ротації 6-8 років. Більш оптимальним є вік заготівлі біомаси сортів цієї верби кожні три роки. Найвищою врожайністю сухої енергетичної біомаси за восьмирічного циклу вирощування характеризується культивар «Torа» – 58,05 т/га. Також високою врожайністю біомаси відзначаються культивари «Tернопільська» (38,64 т/га), «Inger» (36,90 т/га) та «Wilhelm» (31,10 т/га), що вказує на доцільність їх використання для створення енергетичних плантацій в умовах Правобережного Лісостепу. Перспективними для регіону досліджень можна вважати також сорти польської селекції «Marzencinski», «Gigantea». Вивчення досліджуваних культиварів верби прутовидної доцільно продовжити задля уточнення періодичності заготівлі їх біомаси та динаміки врожайності протягом усього періоду існування плантацій.

Посилання

Khan Z., Ali S., Umar M., Kirikkaleli D., Jiao Z.L. Consumption-based carbon emissions and International trade in G7 countries: The role of Environmental innovation and Renewable energy. Science Of The Total Environment. 2020. Vol. 730. № 138945. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138945Adedoyin F.F., Alola A.A., Bekun F.V. An assessment of environmental sustainability corridor: The role of economic expansion and research and development in EU countries. Science Of The Total Environment. 2020. Vol. 713. N136726.

Neves A., Godina R., Azevedo S.G., Matias J.C.O. A comprehensive review of industrial symbiosis. Journal Of Cleaner Production. 2019. Vol. 247. N119113. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.119113

Aronsson P., and Perttu K. 2001. Willow vegetation filters for wastewater treatment and soil remediation combined with biomass production. The For. Chron. 77:293–299.

Mundaca L., Urge-Vorsatz D., Wilson C. Demand-side approaches for limiting global warming to 1.5 degrees C. Energy Efficiency. Vol. 2019. Vol. 12. Iss. 2. P. 343–362. DOI: 10.1007/s12053-018-9722-9

Pittau F., Lumia G., Heeren N., Iannaccone G., Habert G. Retrofit as a carbon sink: The carbon storage potentials of the EU housing stock. Journal Of Cleaner Production. 2019. Vol. 214. P. 365-376. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.12.304

Teske S., Pregger T. Achieving the Paris Climate Agreement Goals Global and Regional 100% Renewable Energy Scenarios with Non-energy GHG Pathways for+1.5 degrees C and+2 degrees C Introduction. Achieving The Paris Climate Agreement Goals: Global and Regional 100% Renewable Energy Scenarios with Non-Energy Ghg Pathways for +1.5(Degree)C and +2(Degree)C. P. 1-4. DOI: 10.1007/978-3-030-05843-2_1

Adedoyin F.F., Alola A.A., Bekun F.V. An assessment of environmental sustainability corridor: The role of economic expansion and research and development in EU countries. Science Of The Total Environment. 2020. Vol. 713. N136726.

Ahmad M., Ahmed Z., Majeed A., Huang. B. An environmental impact assessment of economic complexity and energy consumption: Does institutional quality make a difference? Environmental Impact Assessment Review. 2021. Vol. 89. N106603. doi:10.1016/j.eiar.2021.106603

Adoption of the Paris agreement. Аpproved 12.12.2015. Режим доступу: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

Yi H.T., Feiock R.C., Berry F.S. Overcoming collective action barriers to energy sustainability: A longitudinal study of climate protection accord adoption by local governments. Renewable & Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 79. P. 339-346. DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.071

Головньов С. Сировинна економіка. Що купувала і продавала Україна в 2021 році. БізнесЦензор: https://biz.censor.net/r3310713Solarin S.A. An environmental impact assessment of fossil fuel subsidies in emerging and developing economies. Environmental Impact Assessment Review. 2020. Vol. 85. № 106443. doi:10.1016/j.eiar.2020.106443

Державна служба статистики України. Енергетичний баланс України за 2020. Експрес-випуск від 30.11.2021 р.

Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. К.: Логос, 2011. 464 с.

Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Верби України: біологія, екологія, використання: монографія. Видання друге, виправлене і доповнене. К.: ЦП «Компринт», 2017. 259 с.

Фучило Я.Д., Сінченко В.М., Вокальчук Б.М., Іванюк І.Д. Продуктивність енергетичних плантацій верби прутовидної впродовж другого трирічного циклу вирощування: монографія. Житомир: НОВОград, 2022. 140 с.

Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2018. Т. 14. № 2. С. 230–239.

Методологія дослідження енергетичних плантацій верб і тополь: монографія / за ред. члена-кореспондента НААН В.М. Сінченка / [Я.Д. Фучило, В.М. Сінченко, О.М. Ганженко, М.Я. Гументик та ін.]. К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. 137 с.

Енергетична верба: технологія вирощування та використання: монографія. Під загальною редакцією доктора с.-г. наук, професора В.М. Сінченка. Вінниця: ТВОРИ, 2023. Авторський колектив: М.В. Роїк, В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило та ін. 346 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-05

Як цитувати

Фучило, Я. Д., & Левчук, Т. А. (2024). Продуктивність верби прутовидної залежно від сортових особливостей та періодичності заготівлі біомаси. Біоенергетика, (1), 16–18. https://doi.org/10.47414/be.2024.No1.pp16-18

Номер

Розділ

Статті