Підвищення якості насіння гірчиці за передпосівної підготовки

Автор(и)

  • І. І. Миколайко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2024.No1.pp22-25

Ключові слова:

енергія проростання, схожість, питома маса, сортування, підготовлене насіння, проміжна фракція, відхід

Анотація

Із впровадженням сучасних технологій вирощування насіння сільськогосподарських культур зростають вимоги до якості посівного матеріалу, без якого неможливе використовувати прогресивні технології вирощування. Тому розробка та вдосконалення способів підвищення якості насіння за його передпосівної підготовки є актуальним для всіх культур, оскільки сучасні технології передбачають сівбу на кінцеву густоту. Тому метою досліджень є визначення ефективності сортування насіння гірчиці за питомою масою залежно від сортових особливостей. Методи. Лабораторний, вимірювально-ваговий, кореляційно-регресійний та математично-статистичний. Результати. В статті викладені результати дослідження за ефективності сортування насіння за питомою масою на пневмостолі з метою підвищення його схожості різних сортів гірчиці. За незмінних поздовжнього та поперечного кутів нахилу робочої поверхні пневмостола та частотою коливань робочої поверхні 486 коливань за хвилину це забезпечило достовірне збільшення якості насіння – маси 1000 насінин, енергії проростання та схожості, порівняно з контролем. Енергія проростання та схожість підготовленого насіння підвищилися, відповідно, на 4 та 3 % (НІР0,05 = для енергії проростання 2,7 та для схожості 1,7 %) порівняно з контролем, водночас у проміжну фракцію поступало насіння з енергією проростання 91 % (позиція 3) та 79 % (позиція 4). Насіння з позиції 3 доцільно повторно направити на сортування, а з позиції 4 – відправити у відхід. Спостерігалося аналогічне збільшення маси 1000 насінин, підготовлених до сівби, а в проміжну фракцію потрапляло насіння, маса 1000 насінин якого була меншою, ніж у контролі. Кореляційно-регресійним аналізом виявлено сильну пряму кореляцію між масою 1000 насінин і енергією проростання та між масою 1000 насінин і схожістю з коефіцієнтом кореляції, відповідно – 0,93 та 0,89. Висновки. За режиму сортування з невеликими кутами нахилу робочої поверхні пневмостола та 486 коливань/хвилину, в середньому за всіма сортами, за незначного відходу – 86,8 % –  отримано насіння з максимально високими показниками якості. Сорти по різному реагували на сортування насіння. Енергія проростання й схожість підготовленого насіння більшості сортів становили 98-99 %, а сортів «Підпечерецька» та «Ослава» були максимальними й становили 100%.

Посилання

Кирилюк В.П., Тимущук Т.М., Кальчук М.М. Урожайність гірчиці білої залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення. Наукові горизонти. 2019. № 2. (75). С. 27–33. doi: 10.332491/2663-2144-2019-75-2-27-33.

Вишнівський П.С., Губенко Л.В., Ремез Г.Г., Любчич О.Я. Вплив системи удобрення на формування продуктивності гірчиці сарептської (Brassicajuncea L.). Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». К., 2010. Вип. 3. С. 233–237.

Сайко В.Ф., Вишневський В.С. Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці білої сорту Еталон. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2015. Вип. 4. С. 72–79.

Поліщук І.С., Климчук О.В., Поліщук М.І. Гірчиця біла – джерело отримання біодизеля на Вінниччині. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. № 8(48). С. 20–23.

Каленська С.М., Юник А.В. Роль олійних культур у вирішенні енергетичної безпеки України. Наук. праці Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 12. С. 90–97.

Macholdt J., Barthelmes G., Ellmer F., Baumecker M. Zur Ökostabilität von Winter weizen sorten unter Standort bedingungen Brandenburgs. Journal für Kulturpflanzen. 2013. 65 (11). S. 411–421.

Поліщук В.В., Коновалов Д.В. Способи підвищення якості насіння пшениці озимої за передпосівної підготовки. Біоенергетика. 2023. вип. 1-2 (21-22). С. 34–37.

Доронін В.А., Поліщук В.В., Доронін А.В., Кравченко Ю.А., Миколайко В.П., Кравченко В.С. Насінництво цукрових буряків [наукове видання]. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.»), 2018. 380 с.

Дрига В.В., Доронін В.А., Карпук Л.М., Кравченко Ю.А., Доронін В.В., Павліченко А.А., Шубенко Л.А. Сортування насіння проса прутоподібного (PANICUM VIRGATUM L.) за сукупністю ознак. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ Агробіологія. 2021. Вип. 2. С. 50-56.

Дрига В.В., Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Доронін В.В. Підготовка насіння проса прутоподібного (Panicumv virgatum L.) для сівби. Передгірне та гірське землеробство та тваринництво. 2022. Вип.71 (2). С. 112–125. DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-8

Строна И.Г. Общее семеноведение полевых культур. М.: Изд. Колос, 1966. С.129-136.

Основи насіннєзнавства (теорія, методологія, практика): Монографія / В.Д. Паламарчук, В.А. Доронін, О.М. Колісник, О.О. Алексеєв. Вінниця. Друкарня ТОВ «Друк». 2021. 392 с.

Національний стандарт України. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: ДСТУ 4138-2002. К. : Держспоживстандарт України, 2002. 173 с.

Fisher R.A. Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications, 2006. 354 p.

Ермантраут Е.Р., Присяжнюк О.І., Шевченко І.Л. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних у пакеті STATISTICA 6. Методичні вказівки. К.: 2007. 55 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-05

Як цитувати

Миколайко, І. І. (2024). Підвищення якості насіння гірчиці за передпосівної підготовки. Біоенергетика, (1), 22–25. https://doi.org/10.47414/be.2024.No1.pp22-25

Номер

Розділ

Статті