Вплив довготривалого внесення добрив на врожайність та енергетичну продуктивність буряків цукрових

Автор(и)

  • О. П. Стрілець Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • В. Т. Саблук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • В. А. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Г. А. Сінчук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • Н. М. Самаріна Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна
  • С. М. Сенчук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2024.No1.pp26-27

Ключові слова:

буряки цукрові, добрива, врожайність, енергетична продуктивність

Анотація

Встановлено, що довготривале застосування органо-мінеральних систем удобрення формувало найвищу біологічну продуктивність буряків цукрових. За внесення N53Р42К42 + 6,7 т/га гною на 1 га сівозміни врожайність буряків цукрових – 46,9 т/га, цукристість – 16,5%, збір цукру – 7,74 т/га, N53Р42К42 + побічна продукція – відповідно, 41,7 т/га, 16,3% та 6,80 т/га. Зазначені системи удобрення збільшили, порівняно з контролем без добрив, врожайність коренеплодів у 2,2-2,5 рази, збір цукру – у 2,1-2,4 рази. Застосування впродовж 50 років органо-мінеральних систем удобрення забезпечило максимальні показники енергетичної продуктивності буряків цукрових. За внесення N53Р42К42 + 6,7 т/га гною на 1 га сівозміни вихід біоетанолу становив 3,66 т/га, біогазу – 1980 м3/га, сумарний вихід енергії – 135 ГДж/га, N53Р42К42 + побічна продукція – відповідно, 3,25 т/га, 1850 м3/га та 122 ГДж/га. Довготривале внесення добрив збільшило енергетичну продуктивність буряків цукрових, порівняно з контролем без добрив, більш ніж у 2 рази.

Посилання

Гументик М. Я. Вирощування та використання органічної сировини для виробництва енергії. Збірник наукових праць ІБКіЦБ. 2012. Вип. 14. С. 546–548.

Іващенко О. О., Іващенко О. О. Рослинництво як основа виробництва біопалива. Збірник наукових праць ІБКіЦБ. 2011. Вип. 12. С. 24–32.

Барштейн Л. А., Шкаредний І. С., Одрехівський О. Г. Залежність родючості ґрунту та продуктивності цукрових буряків від сівозмін та добрив. Землеробство. 1998. № 72. С. 85–90.

Hasanen G. H., Elsokkary I. H., Kamel M. Z., Abd Elsamea A. M. Influence of nitrogen and organic fertilization on growth, yield and quality of sugar beet growth in calcareous soil. Journal of Plant Production. 2013. Vol. 4(5). P. 733–743. doi: 10.21608/jpp.2013.73063

Цвей Я. П., Шиманська Н. К. Продуктивність цукрових буряків і винесення елементів живлення залежно від системи удобрення. Вісник Львівського державного аграрного університету. 2005. Вип. 5. С. 205–208.

Заришняк А. С., Балюк С. А., Лісовий М. В., Комариста А. В. Баланс гумусу і поживних речовин в ґрунтах України. Вісник аграрної науки. 2012. № 1. С. 28–32.

Martyniuk S., Pikuła D., Kozieł M. Soil properties and productivity in two long-term crop rotations differing with respect to organic matter management on an Albic Luvisol. Scientific Report. 2019. Vol. 9. 1878. doi: 10.1038/s41598-018-37087-4

Ahmad I., Ahmad B., Ali S. Nutrients management strategies to improve yield and quality of sugar beet in semi-arid regions. Journal of Plant Nutrition. 2017. Vol. 40(15). P. 2109–2115. doi: 10.1080/01904167.2016.1267207

Kabil E. M., Faize M., Makroum K. Effect of Compost Made with Sludge and Organic Residues on Soil and Sugar Beet Crop in Morocco. Journal of Agronomy. 2015. Vol. 14. P. 264–271. doi: 10.3923/ja.2015.264.271

Bagherzadeh A., Kalat S. M. N., Hajian J. Effects of Residual Wheat Straw and Nitrogen Fertilizer on Yield and Quality of Sugar Beet in a Semi-Arid Region. Sugar Tech. 2013. Vol. 16(2). P. 189–194. doi: 10.1007/s12355-013-0253- 6

Ганженко О.М. Агроекологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для біопалива: монографія. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2023. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-05

Як цитувати

Стрілець, О. П., Саблук, В. Т., Доронін, В. А., Сінчук, Г. А., Самаріна, Н. М., & Сенчук, С. М. (2024). Вплив довготривалого внесення добрив на врожайність та енергетичну продуктивність буряків цукрових. Біоенергетика, (1), 26–27. https://doi.org/10.47414/be.2024.No1.pp26-27

Номер

Розділ

Статті