Кадровий потенціал біоенергетичної галузі зростає (оглядова стаття)

Автор(и)

  • О. О. Ягольник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2024.No1.pp29-33

Анотація

Впродовж багатьох років колектив відомого в Україні й світі наукового та координаційно-методичного центру з питань біоенергетичних ресурсів і буряківництва – Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (ІБКіЦБ) - послідовно прокладає дорогу новій вітчизняній біоенергетичній галузі. І це не секрет: своїми успіхами й історично високою репутацією Інститут завдячує саме тому, що в його лабораторіях і НДС зібрався справді "золотий" кадровий потенціал держави – ціла плеяда відомих за межами України науковців, керівників і спеціалістів, яким під силу виконання найскладніших завдань розвитку галузі. Досліджено: підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації – творців майбутніх відкриттів та новітніх технологій вирощування і переробляння сільськогосподарських рослин – Інститут і сьогодні, в часи війни, приділяє повсякденну увагу  шляхом органічного поєднання теоретичних (фундаментальних) досліджень із всебічною перевіркою у виробничих умовах, шо супроводжується їх широкою пропагандою й активним впровадженням у виробництво та застосуванням різноманітних методів і засобів роботи, таких як: публікації наукових досягнень у монографіях, журналах, збірниках наукових праць, випусках рекомендацій з окремих проблем, проведенням наукових семінарів, у т.ч. в польових умовах та інтернет-сайтах, участю в організації та проведенні лекційних курсів і багатьма іншими заходами. Продуктивним у плані підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації виявилися, зокрема, й 2023 рік та початок 2024-го року. За цей час в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН проведено 14 успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальностями: «201 Агрономія» та «202 Захист і карантин рослин». Як бачимо, навіть  під обстрілами ворога триває організаційне зміцнення та нарощування інноваційного фундаменту української біоенергетики. Позаяк задля перемоги актуальним і вкрай необхідним завданням залишається й підготовка наукових кадрів для галузі. І це зрозуміло. Адже саме завдяки зусиллям талановитих молодих вчених Україна зможе досягти енергетичної безпеки, істотно скоротивши залежність від імпортних енергоносіїв, а також зробить вагомий внесок у розвиток вітчизняної відновлювальної енергетики та в захист довкілля.

Посилання

Роїк М.В. Творчі здобутки та тернисті шляхи флагмана буряківництва й біоенергетики України / РОЇК М.В.//"Біоенергетика. – 2022. – № 1 – 2 ( 19-20) – С.4 – 12..

Філімонова Я.І. Ягольник О.О. "Герої не вмирають". Журнал "Біоенергетика/Bioenergy". 2023. № 1-2 (21 – 22). – С.2.

"Енергетичні рослини, придатні для поширення в Україні: оновлений реєстр сортів". Режим доступу 09/08/2023 : https://saf.org.ua/news/1734/).

Ягольник О.О. "Біоенергетична реформа в окремо взятому інституті" / О.О. Ягольник, М.Я. Гументик//: Журнал «Біоенергетика/Віоепеrgу». - 2017. - № 1(9). - С. 11-14.

Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виробництво, люди (до 95-річчя ІБКіЦБ НААН України): монографія / за ред. академіка НААН України М. В. Роїка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 352 с.

Гументик М. Перспективи вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива / М. Гументик // Цукрові буряки. — 2010. — № 4. — C. 21–22.

Гізбуллін Н. Г. Біоенергетика - новий напрям досліджень /Н. Г. Гізбуллін// «Цукрові буряки» - 2011 - № 3 (81). - С. 6–7.

Електронні джерела (сайти) : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/148–97-%D0%BF#Text; Agravery.com; https://uabio.org/wp-content/ uploads/2020/10/Prezentatsiya-R5-UABIO.pdf.; https://ru.qaz.wiki/wiki/ Biofuel; http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-9-ua.pdf; https://bio.gov.ua/bioenergy/structura/; journal.sugarbeet.gov.ua; https://bio.gov.ua/uk/bioenergy/news/14-uspishnyh-zahystiv-dysertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-filosofiyi-u-2023-2024-rr.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-05

Як цитувати

Ягольник, О. О. (2024). Кадровий потенціал біоенергетичної галузі зростає (оглядова стаття). Біоенергетика, (1), 29–33. https://doi.org/10.47414/be.2024.No1.pp29-33

Номер

Розділ

Статті