Формування садивного матеріалу міскантусу в другому році вегетації залежно від елементів технології його вирощування

Автор(и)

  • В. А. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • Ю. А. Кравченко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. В. Дрига Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine
  • В. В. Доронін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.47414/be.2.2018.229253

Ключові слова:

маса ризом, абсорбент, строк садіння, висота рослин, маса кореневища

Анотація

Постановка проблеми. У статті викладено результати досліджень з особливостей формування садивного матеріалу міскантусу в першому та другому роках вегетації залежно від застосування елементів технології — строків садіння, маси ризом та абсорбенту — гранул і гелі.

Результати. З’ясовано, що внесення абсорбенту MaxiMarin у грунт перед садінням ризом сприяло кращій забезпеченості рослин вологою і в другому році їх вегетації. Інтенсивніший ріст і розвиток рослин другого року вегетації забезпечив формування більших за масою кореневищ, ніж за першого року. Рослини другого року вегетації формували маточні кореневища в 2,4–3,9 разів більшими, але вихід садивного матеріалу був значно нижчим, ніж в першому році і становив лише 23,6–30,4% від маси кореневищ.

Висновки. Використання абсорбенту MaxiMarin перед садінням ризом міскантусу забезпечило підвищення вологості ґрунту в другому році вегетації. Інтенсивніший ріст і розвиток рослин другого року вегетації забезпечив формування більших в 2,4–3,9 разів за масою кореневищ, ніж з рослин першого року вегетації, але вихід садивного матеріалу був значно нижчим.

Посилання

Друкований М. Ф. Розвиток комплексу біотехнологій — головний шлях розвитку аграрного сектора України. / М. Ф. Друкований, О.С., Яремчук І. В. Мазур // Збірник наукових праць ІБКіЦБ. Київ. — 2011. — Випуск 12. — С. 241.

Пояснювальна записка до Закону України про зменшення споживання природного газу стосовно котлів на біомасі та інших видах місцевого палива. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.journal.esco.co.ua/2006_2/art123.htm.

Експерти підрахували скільки в Україні малопродуктивних земель / Інститут розвитку нерухомості. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://irn.com.ua/news/eksperty-pidrahuvaly-skilky-vukrayini-maloproduktyvnyh-zemel/

Гументик М. Я. Вирощування та використання органічної сировини для виробництва енергії. / Гументик М. Я. // Збірник наукових праць. Випуск 14.-Київ. - 2012. - С. 546.

Башняк І. С. Вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива. / І. С. Башняк., М. Я. Гументик // Єксклюзивные технологии. - № 3.-2010.-С.14–16.

Доронін А. В. Формування конкурентоспроможності альтернативних видів пального в контексті стратегії розвитку АПК України /А.В. Доронін // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: Зб. наук. праць / Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків — Київ, 2013. — Вип. 19. — C. 181–187.

Байбакова О. В. Биоконверсия лигноцеллюлозного субстрата мискантуса в этанол / О. В. Байбакова // Фундаментальные исследования. — 2015. — Т. 2, № 13. — С. 2783–2786.

Энергоплантации. // Справочное пособие по использованию энергетических растений./ Н. С. Купцов, Е. Г. Попов. Минск. — Технология. — 2015. — 128 с.

Производство возобновляемых источников энергии в странах ЕС /Таран В.В., Магомедов А. Н.Д., Пономаренко П. Л. // Теория экономики и управления народным хозяйством: Вестник института дружбы народов Кавказа. - 2011. - № 17. - С. 117–127

Курило В. Л. Міскантус — перспективна енергетична культура для виробництва біопалива / В. Л. Курило, М. Я. Гументик, В. М. Квак // Агробіологія: Збірник наукових праць. Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2010. — № 4 (80). — С. 62–66.

Williams M. J. Planting and Managing Giant Miscanthus as a Biomass Energy Crop / M. J. Williams, Joel Douglas / United States Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service. Plant Materials Program // Technical Note No. 4, July 2011.

Гументик М. Я. Схожість міскантусу залежно від варіювання глибини садіння ризомів. / М. Я. Гументик // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур. Випуск 12. — Київ. — 2011. — С.-55.

Квак В. М. Вплив строків садіння та глибини загортання ризом міскантусу на його польову схожість //Цукрові буряки. — 2012. — № 6. — С. 15–17.

Квак В. М. Ріст, розвиток і продуктивність міскантусу за різних норм добрив /В.М. Квак // ЗНП ІБКіЦБ. — 2012. — т. 14. — С. 548–551.

Зінченко О. В. Оцінка впливу регуляторів росту рослин на інтенсивність фотосинтезу, приживаність, морфологічні показники міскантусу гугантеусу. / Зінченко О.В. // Збірник наукових праць. — Київ. — 2013. — Випуск 19. — С. 47.

Макух Я П. Ефективність дії гербіцидів. /Я.П. Макух, С. О. Ременюк // Карантин і захист рослин.-2016 р.-№ 2–3.-С.24.

Роїк М. В. Отримання розсади MISCANTHUS х GIGANTEUS методом клонального розмноження / М. В. Роїк, Н. С. Бех, М. О. Коцар // Збірник наукових праць ІБКіЦБ, вип. 19. — 2013. — С 104–108.

Пат. 108992, МПК (2016.01), А01Н 4/00, АО1В 79/00 Спосіб вегетативного розмноження садивного матеріалу міскантусу // Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В., Дрига В. В., Ярощук Т. А., Ярощук І. Е. — № u 2016 00732; Заявл. 01.02.2016, Опубл. 10.08.2016, бюл. № 15.

McKervey Z., Woods V. B. and Easson D. L. Miscanthus as an energy crop and its potential for Northern Ireland. — 2008. — 75 p.

Методика проведення досліджень у буряківництві / за ред. М. В. Роїка, Н. Г. Гізбулліна. Київ: ФОП Корзун Д. Ю., 2014. 374 с.

Ковальчук В. П., Васильев В. Г., Бойко Л. В., Зосимов В. Д. Сборник методов исследования почв и растений. Київ: Труд-ГриПол-ХХІ вік, 2010. 252 с.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications, 2006. 354 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

Статті